Klasické knihy čteme rychleji tištěné, e-čtečky nás brzdí

iPad se líbí, maličkosti (například otáčení stránek) zabírají. Čtení na PC nám připomíná práci a je to ten nejhorší způsob. E-knihy nicméně nijak výrazně pomaleji nečteme. A klasické e-čtečky se sice snaží co mohou, ale iPad se prostě líbí víc.

Jacob Nielsen (Nielsen Norman Group) vyzkoušel tři různé způsoby čtení e-knih – nejnovější iPad, klasiku v podobě Kindle 2 a čtečku v PC. Výsledky poroval s čtením klasické papírové knihy. Testovaní četli Ernesta Hemingway a nejdelé jim přečtení trvalo na čtečce v počítači. A vcelku očekávatelně tuto zkušenost označili za nejhorší způsob jak si knihu přečíst. Komentáře a výsledky testu můžete najít na UseIt.com v článku iPad and Kindle Reading Speeds.

Jacob Nielsen patří mezi “usability guru” a často zjištěními vyvolává pozdvižení. Nejinak je tomu v případě tohoto výzkumu, který je kritizován pro malý a nejasný vzorek- na počátaku 32 testovaných celkem, 5 pro pilotní test a 27 pro hlavní výzkum. Na konci s 24 použitelnými výsledky. A Nielsen v komentáři k výsledkům upozorňuje, že samotný vzorek byl vybrán z lidí, kteří rádi a čsto čtou knihy. Stejně tak jako v komentářích k výsledkům upozorňuje na řadu dalších věcí, které je vhodné znát předtím, než se kritici vydají tento výzkum cupovat a zpochybňovat.

Apple iPad se líbí, roli hrají právě maličkosti

Čtení e-knih je očekávatelně složitější, než použití klasické papírové knihy – řečí čísel z výzkumu to znamená, že na iPadu četli testovaní knihu 6.2% pomalejší rychlostí a na Kindle dokonce 10.7% pomalejší – vyvodit z těchto čísel, že iPad je lepší než Kindle ovšem nejde. Nielsen upozorňuje, že rozdíly mezi zařízeními byly ve skutečnosti statisticky nevýznamné. Jediné je jisté – papírovou knihu čteme rychlejí.

Amazon Kindle DX -
Amazon Kindle DX e-ink displej

A jestli něco děláme neradi, tak je to čtení e-knih na PC. Ostatně také očekávatelné zjištění. Nejvíce se testovaným zalíbilo čtení na iPadu (skóre 5.8, škála 1-7), následované Kindle (5.7) a tištěnou knihou (5.6). Zmiňované čtení na PC získalo hodnoceni 3.6.  Na iPadu se uživatelům nelíbila váha, na Kindle poměrně nevýrazné písmo “šedé-na-šedém”. Čtení na PC testovaným příliš “připomínalo práci”.