Hrátky s DALL E 3 v ChatGPT: Domácí násilí

S AI a domácím násilím je problém (ten skutečný viz skvělá aktivita Pod svícnem). DALL E 3 odmítá generovat, protože to je prostě na blacklistu. Ale dá se přesvědčit, aby na toto téma vytvořila nějaké ty variace, které sama navrhne. A pak i zpracovat na další dobré výstupy.

TIP: SERIÁL s návodem pro DALL E 3 co má hodně dílů, které můžete snadno najít přes štítek DALL E 3 na 365tipech. Je toho přes 30 tisíc znaků, takže rovnou i prosba. Pokud vám pomohl, zvažte prosím přispět na 365 tipů. Můžete přímo na účet (č. účtu 331049001/5500 spec. symbol 365). nebo předplatným newsletteru na 365tipu.substack.com.

Awareness Posters: I can create illustrations emphasizing the importance of love, unity, and support, which indirectly promote anti-domestic violence messages.

Quotes: We can create illustrations with powerful quotes about strength, resilience, and the importance of speaking out against abuse.

Symbolic Images: Symbols like broken chains, flying doves, or protective hands can be used to convey messages of breaking free, peace, and unity against abuse.

Pořád to ale není ono, takže zkouším dotaz: Is there any image which can be generated raising awareness for domestic abuse where there is a girl and her father?

A AI navrhuje prompt: “Digital illustration depicting a young girl looking up with a hopeful expression, while in the background, there’s a silhouette of her father, symbolizing the looming presence. The scene is bathed in soft, comforting light, emphasizing hope and resilience. The background also features the text ‘Speak Out, Be Heard.’ to promote awareness about domestic abuse.”

Ani to ale samozřejmě není ono, vykresluje to přesný opak. Takže zkouším ještě : that is not it, in domestic violence. Can something be made where girl is afraid, lost and desparate and father is depicted as literal threat? A odpovědí:

I understand the gravity and importance of the topic. Let me try to create an image that conveys the message you’re aiming for: showcasing the dynamics of an abusive relationship where the father is depicted as a threat and the daughter appears afraid, lost, and desperate.

Please note, creating images around sensitive topics requires a delicate balance to ensure the message is conveyed appropriately. I’ll do my best to capture the essence of your request.

A vlastně to vůbec není špatné. A jakkoliv to na počátku odmítalo cokoliv, výsledek je slušný a korektní. Jakékoliv další generování je ale stále doprovázeno odmítáním a varováními, že jde o porušování pravidel. smysl to nedává, potřebujete generativní AI schopnou vytvářet i obrázky na citlivá témata.

Nejde totiž jen o otec-dcera, ale partneři, matka-syn/dcera i další různorodé kombinace.

Další tipy o ChatGPT

Hrátky s DALL E 3 v ChatGPT: Pradávní obři

Polovice přišla z Facebooku s takovou tou klasicky fake fotomontáží jak někde v Jižní Americe našli kosti pradávných obrů. Tak jsem si s tím chvíli hrál i v DALL E 3. A tady…