Podle analýzy v How to Write Engaging B2B Headlines: Analysis of 10 Million Articles Shared on LinkedIn bude v zásadě stačit, když budou například začínat  “How to” (Jak něco) či “X Ways to” (X cest jak, kde X je samozřejmě číslo). Těch vhodných začátku (dvou a tří slovních) je samozřejmě více.

Top-Two-Word-Phrases-Starting-B2B-Headlines.jpg

V zásadě nic nebrání tomu, abyste zjištěné kombinace používali v češtině. Až to zkusíte, tak se podělte do jak hvězdných výšin v zapojení a proklicích to vedlo.

Top-Phrases-Starting-B2B-Headlines.jpg

Jen mírně pozor, analýza vychází z titulků na Linkedin (a navíc naznačuje, že jde o B2B, ale to berte s rezervou). Což znamená zásadně jinou audienci, než na ostatních sociálních sítích. V Česku navíc zásadně mrtvou audienci.