Přístup k Internetu je méně běžný v rozvojových zemích

Internet se dnes zdá nepostradatelným. Tedy alespoň v ekonomicky silných a rozvinutých zemích. V těch rozvojových rozšířenost nehledejte

technology-report-02-08Pokud se podíváte na statistiky (2016) od Pew Internet, tak země s největší penetrací Internetu mezi dospělými je Jižní Korea s 94% penetrací. Na konci žebříčku ale najdete Etiopii s pouhými osmi procenty. Pokud v grafu hledáte Českou republiku, tak tam není, jak už to tak bývá, opět vypadla. Byť třeba sousední Polsko tam uvedené je (69 %).

Pew Internet ve svém výzkumu řešil pouze 40 zemí a medián rozšíření internetu v dospělé populaci vychází (za rok 2015) na 67 %. Což představuje lidi alespoň občas používající Internet nebo vlastnící smartphone. Při pohledu na graf vám například dojde i to, proč se Facebook tak snaží, aby se mu podařilo obsadit Indii a stát se dominantním hráčem – tamní 22% penetrace nabízí nebývalé možnosti růstu, obzvlášť v kombinaci s počtem obyvatel.

Regionální pohled je také zajímavý, na prvním místě je 89% rozšíření ve Spojených Státech následované Evropou s 80 procenty. Nejhůře je na tom Afrika s pouhými dvaceti procenty. Pew Intenet ve výzkumu uvádí, že je zde silná korelace (0.87) mezi ekonomickou vyspělostí země a přístupem k Internetu. Můžete to ostatně vidět i na následujícím grafu.

technology-report-02-07

Neméně zajímavý pohled je na tempo růstu v období 2013 – 2015 kde nejvíce rostla internetová dospělá populace v Turecky (31 procentních bodů) a u šestnácti zemí, které Pew Internet zkoumali v roce 2013 i 2015 se vyskytuje silný růst.

Obecně ale také stále platí, že pokud jste mladší, s vyšším vzděláním a vyššími příjmy, tak máte lepší přístup k Internetu. Mladší u Pew Internet znamená 18 až 34. V řadě zemí platí, že u těchto věkových kategorií je penetrace až 100%. Paradoxem může být i to, že v řadě zemí je přístup k Internetu běžný u mužů, méně běžný u žen. Nepřekvapivé je, že dost častý velký rozdíl je právě u zemí z rozvojové skupiny.

technology-report-02-06c

Ve většině zkoumaných zemí je také běžné, že uživatelé používají Internet denně, byť i zde platí, že nejvíce aktivní (tedy ty co používají Internet několikrát denně) najdete většinou v těch ekonomicky vyspělejších zemích.