Tim Berners-Lee varuje před koncem otevřeného Internetu v Evropě

Strašidlo internet neutrality se opět vrací, tentokrát ve snahách Evropské Unie, kde se regulátoři chystají dělat jejich hlavní aktivitu. Regulovat.

Evropský BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications) se mezi 14 a 18. července otevřel konzultacím pro pravidla, která Evropské Unii doporučí jakým způsobem regulovat Internet. Pro Tim Berners-Lee to byl dobrý důvod k připomenutí, že regulaci mají podporovat otevřený Internet a jeh uživatele, nikoliv potřeby telekomunikačních operátorů.

Otevřený dopis určený regulátorům upozorňuje i na to, že uživatelé Internetu nedisponují nákladnými lobbisty, ale jsou o to podstatnější, protože jde o miliony uživatelů. Ale také o startupy, inovátory, investory, malé podnikatelé, aktivity, nevládní a neziskové organizace, bloggery či nezávislé umělce. Pro všechny takové i řadu dalších je zachování otevřeného Internetu prioritou. A mělo by být i pro EU.

Otevřený dopis také říká, že Internet je dnes kritická infrastruktura. Pro život, pro ekonomiku i pro demokracii. Pokud dojde k striktní regulacik, bude to mít dopad na budoucnost, inovace, konkurenceschopnost i možnost vyjadřování se. Pro Evropu to může znamenat, že ztratí možnost být na špici digitální ekonomiky.

Pro zachování internetové neutrality se v reakci ne Tima Berners-Lee i další vyjádřilo přes 476 tisíc jednotlivců a 90 podnikatelů podpisem petice na www.savetheinternet.eu. V zásadě tak i protestují proti regulacím, které mají za cíl zvýhodnit telekominikační operátory, umožnit porušení principů síťové neutrality a postavit peníze nad rovnost v přenosu dat.

Opět se objevuje to, že telekomunikační společnosti mohou poskytovat “rychlejší přenosy” pro vybrané weby či služby, výměnou za zaplacení. Stejně škodlivé, jako když telekomunikační operátor výměnou za peníze poskytne přístup k určitým službám zdarma, ať už jde o Facebook, Spotify či jakoukoliv jinou službu.  Platná regulační pravidla navíc umožňují data i zpomalovat, podle toho jakým způsobem si operátor bude data třídit podle druhu.

Poskytování přístupu k určitým službám zdarma, případně bez dopadu na FUP, je navíc jedním z nástrojů, které operátorům umožňují udržovat absurdně nízké měsíční limity přenosů dat (FUP) a stanovení neúměrně vysokých částek, které je nutné platit za navýšení.

BEREC by měl získané komentáře zpracovat a 30. srpna se očekává zveřejnění konečné podoby doporučovaných regulačních pravidel.