Podle PlusDemographics.com má Google+ v ČR přes 300 tisíc uživatelů

PlusDemographics.com odhaduje počet uživatelů Google+ na 300 tisíc (viz Google+ Report: Czech Republic) z nichz 74.54% jsou muži a 24.38% ženy. Většina, 56.5%,  je ve věku 18_24, nejméně zastoupenou skupinou je 45-54 s podílem 2.9%.

Uživatelé v největší míře pocházejí z Prahy (26.7% uvádí “Praha” a 18.52% uvádí “Prague” jako bydliště). Následuje Brno s 13.76%, Ostrava s 5.06%, Liberec s 2.59% a Olomouc s 2.4%.

Z českých uživatelů Google+ jich 42.82% používá Facebook, 25.16% Twitter, 15.99% má účty na YouTube, 9.96% používá Google Reader, 9.74% má účet na LinkedIN a 1.87% používá Windows Live.

Na Slovensku má Google+ podle PlusDemographics.com přes 200 tisíc uživatelů a nejvíce jich je z Bratislavy, následované Bánskou Bystricí, Nitrou, Trnavou, Popradem, Martinem a Zvolenem.

PlusDemographics.com vychází z 90 milionů uživatelů Google+ celosvětově, kde je zajímavé vědět, že i zde vládne vysoký nepoměr mezi muži (70.3%) a zěnami (28.7%) a nejvíce jich pochází z USA (31.49%). Následuje Indie (13.69%), Brazílie (5.43%), Velká Británie (3.88%), Kanada (2.46%). Německo s 2.2% podílem je první evropskou kontinentální zemí v žebříčku.