S firmami se na Facebooku “zaplete” pouze jedno procento fanoušků

To co už nějaké ty měsíce víme, to už mám potvrzeno i studií. S firmami se na Facebook “zaplete” pouze jedno procento fanoušků. Vidět jste to ostatně mohli již v Žebříčku patnácti největších firemních/značkových stránek na Facebooku. Na patnácti největších firemních Stránkách je jasně vidět, že je výjimečné, pokud firma dosáhne více než 1% podílu fanoušků zapojených do “mluvení o značce”

Problematice se věnuje už i AdAge článkem Study: Only 1% of Facebook ‘Fans’ Engage With Brands vycházejícím ze studie společnosti  Ehrenberg-Bass Institute, která použila totožnou metriku (tedy “Talking about this”) a prozkoumalo dvě stovky největších Stránek na Facebooku. A došla k průměrné hodnotě “talking about this” ve výši 1.3%. A pokud vzali v úvahu případné přírůstky fanoušků (i to se projevuje v “talking about this“), je reálné zapojení fanoušků  do dění “na” Stránce firmy pouze 0.45% – méně než polovina procenta fanoušků se tak podílí na komunikaci se značkou (dávají Líbí na zprávy na Stránce, sdílí je a komentují je).

Studie zdůrazňuje, že v žádném případě nejde o špatné výsledky. A  zdůrazňuje, že firmy musí správně pochopit, čeho mohou v marketingu an Facebooku dosáhnout, stejně tak jako lidé musí pochopit co mohou udělat pro značku (a značka pro ně). “Facebook ve skutečnosti není jiný než masová média,” říká Karen Nelson-Field. “Je skvělý pro získání slušného dosahu, ale změnit přes noc to jak probíhá interakce lidí se značkou je nerealistické“.

Ve studii je i poměrně jasně vyslovenou varování před vynakládáním příliš velkého úsilí do strategií vedoucích k tomu, aby lide (na sociálních sítích) o značce mluvili. Studie místo toho doporučuje věnovat více času aktivitám vedoucím k získání kupujících.