Návod: Jak si nastavit lepší soukromí na Facebooku

Čerstvá změna nastavení možností soukromí na Facebooku v tichosti zlikvidovala původně oslavovaného “kouzelníka” pro snadné nastavení a vrátila se zpět k nepřehlednému množství různorodých voleb. Naučte se lépe nastavit Facebook.

V srpnu Facebook přinesl řadu změn, které označuje jako zlepšení v oblasti soukromí uživatelů – ve skutečnosti tomu tak není, více detailů o tom najdete v úvadu článku Facebookem oznámené “zlepšení” soukromí a zadávání statusů nepřináší nic prospěšného z 30. srpna na Lupa.cz.

Doporučené nastavení Facebooku

V následujícím přehledu najdete doporučené nastavení Facebooku spolu s počátečním nastavením. Získáte tak představu o tom, jak to vlastně Facebook s vaším “soukromím” myslí. A také jak můžete Facebook nastavit lépe.

Upozornění: Doporučené nastavení není z pohledu nepoužitelného účtu (tedy kompletně všechno skryto, zakázáno a zneviditelněno) – jde o nastavení, které předpokládá, že Facebook budete používat se skutečnými přáteli. Tedy lidmi, kterým důvěřujete a které znáte.

K nastavení soukromí na Facebooku se dostanete na několika místech – první z nich je cesta přes Účet -> Nastavení soukromí

Nastavení soukromí (Privacy Settings)

Počáteční nastavení Doporučení
Nastavení výchozího soukromí / Control Your Default Privacy Všichni (Public) Přátele (Friends)

Nastavení “vychozího soukromí” se týká všeho co na Facebooku budete vkládat a neurčíte konkrétní viditelnost – tedy vašich statusů, fotografií, odkazů, videí. Hlavně ale jenom čehokoliv, co budete vkládat z mobilních aplikací, kde není možné určit viditelnost příspěvku. Nenechte se zmást, toto nastavení vám neumožní změnit viditelnost příspěvků, co už na zdi máte.

Nastavení soukromí – Jak se spojujete (How You Connect)

Počáteční nastavení Doporučení
Kdo může vyhledat váš profil podle jména či kontaktních údajů?
Who can look up your profile by name or contact info?
Všichni Všichni
Komu můžete odeslat žádosti o přidání mezi přátele? je ve skutečnosti Kdo vám může odesílat žádosti o přidání mezi přátele?
Who can send you friend requests?
Všichni Všichni
Kdo vám může na Facebook zasílat zprávy?
Who can send you Facebook messages?
Všichni Přátelé
Kdo může zveřejňovat příspěvky na vaší zdi?
Who can post on your Wall?
Přátelé Přátelé
Kdo může na vašem profilu zobrazit příspěvky, které na zeď umístí jiní uživatelé?
Who can see Wall posts by others on your profile?
Přátelé přátel Jenom já

TIP: Pokud chcete být na Facebook méně nenalezení, použijte první volbu a nastavte na Přátelé. Pokud chcete být k nenalezení, pokračujte dále, slouží k otmu jiná volba.

UPOZORNĚNÍ: Druhá volba je chybně přeložená Facebookem

UPOZORNĚNÍ: Poslední volba používá “zobrazit”, lepší by bylo “kdo může na vašem profilu vidět příspěvky”

Nastavení soukromí –  Jak funguje označování (How Tags Work)

Tyto nastavení se týkají označování (štítkování, tagging) a doporučené nastavení předpokládá kompletní zamezení jakémukoliv označování. A to i přes předpoklad, že máte na Facebook skutečné přátele – z hlediska soukromí jde o druh informací, které nelze považovat za vhodné. Uvedené volby můžete nastavit jako povolené pro přátele – pokud si jste vědomi možných důsledků v podobě budování masivní databáze fotografií se snadnou možnosti identifikovat osoby (například).

Počáteční nastavení Doporučení
Kontrola profilu u příspěvků, v nichž vás prátelé označí, než se takovýto obsah zobrazí na vašem profilu (poznámka: označení se mohou stále zobrazovat na jiných místech na Facebooku)
Profile Review of posts friends tag you in before they go on your profile (note: tags may still appear elsewhere on Facebook)
Vypnuto Zapnout
Kontrola označení u označení, která přátele chtějí přidat do vašich příspěvků
Tag Revie of tags friends want to add to your posts
Vypnuto Zapnout
Viditelnost profilu u příspěvků, v nichž jste označeni, poté co se zobrazí na vašem profilu
Profile visibility of posts you’re tagged in once they’re on your profile
Přátelé Jenom Já
Návrhy na označní, když přátelé nahrají fotky, které vypadají jako vy
Tag suggestions when friends upload photos that look like you
Zapnuto Vypnout
Přátele mohou oznamovat vaši přítomnost na místech pomocí aplikace mobilních míst
Friends Can Check You Into Places using the mobile Places app
Zapnuto Vypnout

UPOZORNĚNÍ: Všimněte si poznámky u první volby – Facebook jenom zdánlivě umožnil ovládat to, zda vás někdo někde označuje – stále nad tím stejně nemáte kontrolu.

Nastavení soukromí – Aplikace a webové stránky (Apps and Websites)

Z doporučeného nastavení je podstatná hlavně první možnost – bohužel málo známým faktem u Facebook aplikací je to, že kdokoliv z vašich přátel může aplikaci poskytnout přístup k vašim osobním informacím (v poměrně velmi širokém záběru). V první řadě je samozřejmě vhodné tyto informace vůbec nemít vyplněné, ale i tak je vhodné zamezit tomu, aby aplikace na Facebooku mohly získávat vaše informace bez vašeho vědomí.

Počáteční nastavení Doporučení
Jak uživatelé využívají vaše informace v používaných aplikacích
How people bring your info to apps they use
Kompletní sdílení vašich informací vašimi přátelé Kompletně zrušit všechny možnosti
Okamžité přizpůsobení
Instant pesonalization
Povoleno Zrušit “Umožnit okamžité přizpůsobení na partnerských webových stránkách”
Veřejné vyhledávání
Public search
Povoleno Zrušit “Umožnit veřejné vyhledávání”

TIP: Pokud chcete zcela zamezit tomu aby Aplikace na Facebooku získaly jakokoliv vaše informace, využijte “Deaktivovat všechny aplikace platformy”

TIP: Poslední volba vám umožní zneviditelnit váš účet na Facebooku (nebude jej možné nalézt) a zneviditelnit jej pro vyhledávače, které Facebook zahrnují do svých indexů.

Další nastavení soukromí najdete v opravě profilu

Pokud chcete ještě lépe nastavit Facebook, musíte zbytek nastavení týkajících se soukromí hledat v opravě profilu (tlačítko Edit Profile/Upravit profil po kliknutí na Profil). Zde platí hlavní zásada – pokud nechcete Facebooku informace sdělovat, nevyplňujte je.

K těmto volbám se dostanete pomocí Hlavní stránka -> Upravte svůj profil

Základní informace (Basic Information)

Počáteční nastavení Doporučení
Současné bydliště
Current City
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Rodné město
Hometown
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Zobrazit mé pohlaví v profilu
Show my sex in my profile
Zapnuto Vypnuto
Datum narození
Birthday
Přátelé přátel Přátelé
Uvěď v profilu celé datum mého narození
Show my full birthday in my profile
Zapnuto Změnit na “Neukazovat narozeniny v profilu”
Mám zájem o:
Interested In
Veřejné Přátelé a nevyplňovat
Jazyky
Languages
Veřejné Přátele a nevyplňovat
O mně:
About Me
Veřejné Přátele a nevyplňovat

Profilová fotka (Profile Picture)

Profilová fotografie je na Facebooku vždy veřejně přístupná a strojově získatelná – jde o jednu z nejvíce zneužívaných osobních informací a ve velmi krátké době končí v databázích konkurenčních “sociálních služeb” i marketingových agentur. Zde je doporučení jasné – nepoužívejte reálnou profilovou fotografii – můžete ji ponechat prázdnou (nejbezpečnější způsob) nebo tam nahrát avatara (kde můžete časem narazit na Facebook vyžadující použití reálné fotografie).

Kontaktní údaje (Contact Information)

Kontaktní údaje najdete jako poslední volbu z výběru – je důležitější než další volby a zejména zde platí, že není vhodné Facebooku zbytečně svěřovat informace, které nepotřebuje. Pro použití Facebooku budete potřebovat jeden e-mail – přesto po vás Facebook čas od času bude chtít zadat “další e-mail” s odvoláním na “zlepšení zabezpečení vašeho účtu”. S odvoláním na totéž po vás bude chtít vaše telefonní číslo – samozřejmě to bezpečnost vašeho účtu nijak nezlepší. Stejně jako ji nezlepší zadání “bezpečnostní otázky” – ta je v době internetu a sociálních sítí jednou z nejjistějších cest jak někomu odcizit účet.

Počáteční nastavení Doporučení
E-maily
Emails
Přátelé Jenom já
Přezdívky pro IM
IM Screen Names
Přátelé Jenom já a nevyplňovat
Telefonní čísla
Phones
Přátelé Jenom já a nevyplňovat
Adresa
Address
Přátelé Jenom já a nevyplňovat
Web
Website:
Veřejné Přátele a nevyplňovat

Přátelé a rodina (Friends and Family)

Počáteční nastavení Doporučení
Rodinný stav
Relationship Status
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Anniversary Nevyplňovat
Rodina
Family
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Význační přátelé
Featured Friends
Veřejné Přátele a nevyplňovat

Vzdělání a zaměstnání (Education and Work)

Počáteční nastavení Doporučení
Zaměstnavatel
Employer
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Vysoká škola/univerzita
College/University
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Střední škola
High School
Veřejné Přátele a nevyplňovat

Filozofie (Philosophy)

Počáteční nastavení Doporučení
Vyznání
Religion
Přátelé přátel Přátele a nevyplňovat
Politické názory
Political Views
Přátelé přátel Přátele a nevyplňovat
Lidé, kteří vás inspirují
People Who Inspire You
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Oblíbené citáty
Favorite Quotations
Veřejné Přátele a nevyplňovat

Umění a zábava (Arts and Entertainment)

Do této části vašeho profilu se promítají Like/Líbí (fanouškovství) Stránek (Pages). Pokud se nikdy nestanete fanouškem žádné stránky a nic zde ručně nevyplníte, zůstane tato část profilu prázdná.

Počáteční nastavení Doporučení
Hudba
Music
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Knihy
Books
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Filmy
Movies
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Televize
Television
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Hry
Games
Veřejné Přátele a nevyplňovat

Sporty (Sport)

Počáteční nastavení Doporučení
Oblíbené sporty
Favorite Sports
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Oblíbené týmy
Favorite Teams
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Oblíbení sportovci
Favorite Athletes
Veřejné Přátele a nevyplňovat

Činnosti a zájmy (Activities and Interests)

Počáteční nastavení Doporučení
Aktivity
Activites
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Jaké jsou vaše zájmy
Interests
Veřejné Přátele a nevyplňovat
Další stránky, které se vám líbí
Other Pages You Like
Veřejné Přátele

Ještě není konec – zbylá nastavení jsou na dalších místech

Ještě stále nejsme u konce, stále ještě existují další nastavení, která je vhodná změnit. V Účet -> Nastavení účtu je nadete v několika dalších volbách.

V Obecné (General) -> Jméno (name) najdete možnost zneviditelnít Alternativní jméno (Alternate Name) – počáteční nastavení je “Zahrnout do mého profilu“, ale musíte jej stejně nejdříve vyplnit.

V Obecné (General) -> E-mail (Email) najdete Povolit přátelům zahrnout moji e-mailovou adresu (Allow friends to include my email address) v Stahování informací – počáteční stav je Zakázáno.

V Zabezpečení (Security) najdete Bezpečnostní otázku (Security Questions) nabízející pouze čtyři základní možnosti – v žádném případě nepoužívat. Pokud se rozhodnete používat, tak na otázku poskytněte nesmyslnou odpověď (ale takovou, kterou si budete pamatovat pouze vy).

V Zabezpečení (Security) najdete Zabezpečené procházení (Secure Browsing) – tedy možnost zapnout používání facebooku přes https protokol – pokud budete používat Facebook mimo bezpečnou domácí síť (tedy zejména někde na Wifi či mobilu), rozhodně si https aktivujte. Pamatujte ale, že vám nebude fungovat řada aplikací na Facebooku.

V Zabezpečení (Security) najdete také Upozornění na přihlášení (Login Notifications) – doporučim zapnout. Na e-mail pak dostanete informaci o tom, zda se někdo přihlásil k vašemu účtu z jiného počítače než bylo doposud běžné.

Související nastaveni Schválení přihlášení (Login Approvals) si můžete aktivovat pouze v případě, že Facebook svěříte mobilní telefonní číslo – při nerozpoznaném přihlášení na něj dostanete ověřovací kód. V praxi je tato funkčnost nepoužitelná – SMS s kódem chodí pozdě (a klidně i opakovaně) a velké problémy vznikají na mobilních aplikacích.

V záložce Mobile (Mobile) je možné přidat mobilní číslo ke svému účtu (pokud chcete používat Schválení přihlášení nebo jste vývojář aplikaci, budete Facebooku muset svůj mobil sdělit). A skrávají se zde další dvě volby.

Počáteční nastavení Doporučení
Sdílet mé telefonní číslo s mými přáteli
Share my phone number with my Friends
Povoleno Zakázat
Povolit přátelům poslat mi SMS zprávy z Facebook
Allow friends to text me from Facebook
Povoleno Zakázat

Reklamy na Facebooku (Facebook Ads)

Tuto volbu najdete v Účet -> Nastavení účtu -> Reklamy na Facebooku (Facebook Ads)

Podstatné nastavení, které zamezí Facebooku používat vaše jméno, fotografii a informace v reklamě. Důležitá poznámka – vaše fotografie, stejně jako vaše jméno a příjmení jsou veřejně přístupné a zcela běžně jsou zneužívány ve spamu, phishingu a dalších pochybných aktivitách. Žádné nastavení nemůže tomuto zneužití zabránit.

Počáteční nastavení Doporučení
Reklamy zobrazované třetími stranami
Ads shown by third Parties
Pouze moji přátelé Nikdo
Upravit nastavení reklam se společenským kontextem
Edit social ads setting
Pouze moji přátelé Nikdo

Skrytí seznamu přátel před veřejností / přáteli

Na Facebooku je vhodné neukazovat s kým vším jste v “přátelském” vztahu – takže můžete viditelnost této informace omezit na Přátele – případně nastavit Jenom já, takže tuto informaci nebude možné vidět vůbec. V nejnovější verzi nastavování vlastní účtu se tato volba opět přestěhovala a je hodně dobře skrytá.

Přes Profil -> Upravit profil -> Přátelé a rodina se dostanete k části “Význační přátelé” a zde najdete možnost výběru viditelnosti této informace.  Netýká se pouze “Význačných přátel” (což je další funkčnost Facebooku), ale nastavuje se zde viditelnost celková. Takže neváhejte a můžete si nastavit podle vlastní potřeby.