Používání sociálních médií se mění, marketéři se budou muset přizpůsobit

eMarketer.com uvádí, že způsoby užívání sociálních médií se mění. Lidé se více orientují na šíření než vytváření obsahu. Růst Facebooku a Twitteru v USA se zpomaluje, v řadě zemí ale ještě stále dochází k prudkému růstu.

Uživatelé v zemích s dlouhodobým využíváním sociálních sítí mění své chování, plyne to z průzkumu společnosti GlobalWebIndex. Růst sociálních sítí se navíc zastavil v některých věkových skupinách (zmiňována je hlavně 16-24 v USA) a v některých případech došlo i ke snížení.

Uživatelé Facebooku mění chování – méně se věnují posílání zpráv s přáteli, méně je zajímá posílání digitálních dárečků. Menší zájem je i o využití Groups (Skupin). V případě dvou posledních jmenovaných lze ale vysledovat souvislost se změnami funkčnosti i designu Facebooku – dramatické snížení možností “virálního” šíření pro aplikace se podepsalo na zmenšení možností jak si posílat právě zmíněné “digitální dárečky”. A redesign Groups (Skupin) z nich udělal něco jiného, než byly v dřívější verzi – Groups jsou nyní jakýmsi pokusem Facebooku o vytvoření seznamů (u Google+ kruhů) pro přátele.

Zdroj: What Changing Social Media Usage Means for Marketers