Facebook ve velkém nasazuje rozpoznávání obličejů ve fotografiích

Automatické rozpoznávání obličejů testoval Facebook řadu měsíců – při každém nahrávání fotografií nyní pomocí této funkčnosti bude navrhovat označování štítkem (tagging), pokud podle obličeje rozpozná někoho z vašich přátel. Pokud se chcete vyhnout další invazi do vašeho soukromí, musíte tuto funkčnost zakázat.

Facebook s 600 miliony uživatelů představuje zajímavý pokus o vybudování největší databáze fotografií s identifikovanými osobami (viz Facebook nástrojem tajných služeb? 550 milionů identifikovaných lidí i s fotografiemi #konspirace). Štítkování umožňující označit na fotografii vaše přátele bylo původně čistě manuální činnost – museli jste na fotografii ručně označit někoho konkrétního.

Facebook s pomoci automatického rozpoznávání obličejů nyní každému navrhne případné označení a celý proces tak automatizuje – postačí jenom schválit navržené a budování masivní databáze fotografií identifikujících konkrétní osoby pokračuje.

Jak znemožnit automatické rozpoznávání

Facebook tuto původně omezeně dostupnou funkčnost nasazuje plošně a celosvětově. A jak už je u Facebooku běžným způsobem chování, pokud nezamezíte zneužívání vašich fotografií pro automatické rozpoznávání obličeje, budete automaticky označováni při každém nahrávání fotek vašimi “přáteli”.

Jděte přes Účet -> Nastavení soukromí -> Upravit Nastavení  a zde klikněte na “Upravit nastavení” u Navrhnout přátelům fotky, na kterých jsem já a nastavte na Zakázáno.

A když už budete nastavovat tuto novou vlastnost “soukromí”, tak na témže místě můžete změnit nastavení pro Fotky a videa, na kterých jste označeni – z nabídky vyberte přizpůsobit a poté vyberte Jenom já. Označování ve fotografiích se nemůžete vyhnout, ale můžete zamezit tomu, aby se o tom dozvěděli další lidé (viz též Návod: Jak znemožnit zneužívání označování (tagging) ve fotografiích).