Vizualizace obsahu účtu na Twitteru – Tweet Topic Explorer

Tweet Topic Explorer od @JeffClark a společnosti Neoformix umožňuje vizualizovat obsah účtu na Twitteru – pro český jazyk má prozatím nepříliš optimální výsledky (nerozpozná slova, která by měl ignorovat), ale pro angličtinu je to zajímavá pomůcka (byť i tam by dobře posloužil nějaký přehled slov nevhodných pro analýzu).

Obdoba Word Cloudu, tedy “mraku” zvýrazňujícího četnost slov v dokumentu či na webu, Tweet Topic Explorer jde ještě trochu dál – vedle zvýraznění četnosti ještě zviditelní souvislost – tedy jak určitá slova k sobě patří. Dozvíte se tak jaké jsou nejčastěji používaná a při chvilce zkoumání i v jaké souvislosti.