iPhone i iPad zaznamenává detailní informace o vašem pohybu bez vašeho vědomí

Alarmující zjištění dvou výzkumníků znamená, že ať jste kde jste, váš iPhone či iPad si udržuje záznamy o vaší poloze. Dva bezpečností experti přišli na to, že iPhone a iPad zaznamenává detailní informace o vašem pohybu, ukládá je do utajeného souboru na mobilu a ten je poté kopírován do vašeho počítače v okamžiku připojení.

SOUVISEJÍCÍ

V praxi to znamená, že kdokoliv získá přístup k tomuto souboru může velmi detailně sledovat kudy jste se pohybovali s přesnými časovými údaji. Data jsou shromažďována neustále a do počítače přihrávána – pro některé uživatele iPhone to znamená, že v počítači mají i nějaký ten (skoro) rok detailních záznamů o jejich pohybu. Záznamy těchto informací se do iPhone/iPad dostaly s novým Apple iOS 4, tedy operačním systémem, který byl uvolněn červnu 2010.

Apple umožňuje skoro každému – žárlivé milence, privátnímu detektivovi –  s přístupem k vašemu telefonu či počítači získat detailní informace o tom, kde jste byli,uvádí Pete Warden, jeden z objevitelů problému.

Warden také upozorňuje, že informace jsou přesunuty do nového telefonu poté, co si uživatel pořídí náhradu. Podle Wardena to jasně znamená, že u Apple nejde o chybu a kontinuální záznam informací o pohybu uživatele je záměrný. Soubor samotný není odesílán nikam mimo mobilní telefon ani počítač uživatele.

iPhone a iPad zaznamenává informace z mobilní sítě a také kompletní informace o WiFi sítích – v obou případech informace obsahují čas záznamu, místo v podobě zeměpisných souřadnic a další doplňkové informace.

iPhone Tracker nabízí Open Source program (pouze Mac OS verze), který vám umožní si vaše vlastní data prohlédnout, včetně zobrazení na mapě. I bez tohoto programu (zejména máte-li Windows a nikoliv Mac OS) si můžete ověřit co všechno o vás iPhone či iPad ví – stačí najít MobileSync složku ve vašem uživatelském profilu – v ní najdete kompletní kopie informací z vašeho iPhone či iPadu. Pokud si dáte v těchto souborech vyhledat “CellLocation”, najdete soubor, který je ve skutečnosti SQLite databázový soubor – stačí ho otevřít a podívat se do CellLocation a WiFi tabulek (tip SQLite Manager pro FireFox je nejsnazší cesta jak SQLite databáze otevírat).

Jak data reálně vypadají můžete vidět na dvou následujících screenshotech – záznamy pocházejí z iPadu vybaveného 3G kartou a pohybujícího se převážně v Praze.

SOUVISEJÍCÍ