Americká armáda má software na vytváření falešných online identit

Boj proti nepřátelské propagandě je cílem nových aktivit US Central Command. Jeden operativec pomocí specializovaného software může ovládat až deset rozdílných falešných účtů. Software za 2.6 miliardy dolarů slouží k vytváření blogů v různých jazycích.

Online Persona Management Service (vládní dokument) vytváří kompletní falešné identity, včetně všech potřebných detailů a existence online. Zahrnuje i potřebnou technickou, kulturní a geografickou konzistenci. Součástí software je i zajištění důsledného maskování s pomocí volby IP adres. Hlavní aktivity by měly probíhat v arabštině, farsi, urdu a pashto jazycích. Autorem software je firma Ntrepid.

Mluvčí Bill Speaks se pro Washington Times vyjádřil, že armáda nebude falešné profily používat na Facebooku, který existenci falešných profilů zakazuje a likviduje je (pozn. v rámci čehož pravidelně likviduje skutečné profily, včetně například profilu Williama Shatnera).

Guardian nicméně zmiňuje, že americká armáda pracuje i na software, které by umožnilo manipulovat sociální média jako je Facebook a Twitter.

Pokud by americká armáda použila tuto psychologickou zbraň v angličtině a cílila na americké občany, dostala by se do nelegální oblasti. Použití proti jiným zemím je ale zjevně legální. V řadě zemí je podobná aktivita nicméně také nelegální.

Zdroj: Revealed: US spy operation that manipulates social media (Guardian) a U.S. Central Command ‘friending’ the enemy in psychological war (Washington Times)