O’Reilly vsadilo na e-knihy. A ví proč, prodává se jich víc a víc

V sérii článků věnujících se stavu knižního a e-knižního trhu v USA se objevilo i několik zajímavých informací o tom, jaké knihy (a e-knihy) O’Reilly nejvíce prodává a jak se mění zájem čtenářů v čase. A také jaký je poměr mezi prodejem klasických knih, e-knih  a videa. Oboje je možné vidět na dvou následujících grafech – a za pozornost stojí klesající zájem o PDF.

Prodej knih, e-knih a videa - v počtech kusů i obratu

“So the big, and more likely HUGE, news is that ebooks represent about 88% of our unit sales, and 79% of our dollar sales on oreilly.com,” zaznívá v článku. týká se to předchozích grafu. E.knihy tvoří 88% prodaných kusů knih. A 79% obratu na www.oreilly.com .

Prodej eknih za poslední tři roky, e-knihy na vzestupu

Print is slowly declining, and EPUB, Mobi, and Ebooks are skyrocketing off the chart at a rate faster than print is declining. PDF is declining.”  komentuje článek předchozí graf . O tištěné verze knih je stále menší zájem, raketově stoupá zíjem o EPUB, Mobi a obecně jakékoliv e-knihy. A na ústupu je i PDF, zájem o knihy v PDF klesá.