Internet na třetím místě v investicích do reklamy v roce 2010

První místo v reklamě má tradičně televize, druhé místo tisk a na třetím místě ATL (nadlinkových) médií je Internet. Na posledním místě je Rádio. Uvádí to společnost Admosphere na základě monitoringu reklamy (prováděném v ceníkových cenách).

V následující tabulce můžete srovnat vývoj za poslední roky (ceny v milionech korun)

2010

2009 (SPIR)

2008 (SPIR)

TV 25,5

28,4

26,7

Tisk 21,5

23,69

20

Internet 4,2

6,4

5

OOH 3,3

3,18

3,8

Rádio 1.2

3,94

3,3

Zdroj: Objem ročních internetových reklamních investic zůstává stále za televizí a tiskem (tisková zpráva)

http://www.feedit.cz/wordpress/2011/02/08/objem-rocnich-internetovych-reklamnich-investic-zustava-stale-za-televizi-a-tiskem/