Larry Page nahradí Erica Schmidta na pozici šéfa Google

Google oznámil finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a zároveň změnu v pozici šéfa společnosti. Larry Page nahradí Erica Schmidta od 4.dubna 2011.

Larry Page byl v letech 1998 až 2001 prvním šéfem (CEO) Google a od 4. dubna 2011 se jím opět stane. Larry Page převezme roli výkonného předsedy a “soustředí se externě na dohody, partnerství, zákazníky a širší obchodní vztahy, vládní vztahy a myšlenkové vedení v oblasti technologií“. Google to uvádí v prohlášení pro investory. Eric Schmidt bude fungovat jako poradce pro Larryho a Sergeye.

Sergey Brinn, jeden ze zakladatelů společnosti, se bude věnovat strategickým produktům a hlavně práci na nových projektech. Sergey doposud působil jako prezident pro technologie. Změny Google v prohlášení pro investory označuje jako “zjednodušení struktury vedení a urychlení rozhodovacích procesů“.

Stávající způsob rozhodování a vedení společnosti spočíval v triumvirátu, kde Larry, Eric a Sergey měli (teoreticky) totožné rozhodovací pravomoci a bylo nutné dosáhnout shody. Podle Erica Schmidta šlo o fungující systém, který je ale nutné změnit, aby nedocházelo k zpožděním na úrovní rozhodování a také s ohledem na obtížné určení toho, kdo byl zodpovědný za určité rozhodnutí.

V novém rozdělení zodpovědnosti dochází k přesunu zodpovědnosti za interní chod firmy na Larryho Page, externí záležitost na Erica Schmidta a “strategické” záležitosti přecházejí na Sergeye Brinna. Konečná rozhodnutí budou spočívat na Larrym.