Crimson Hexagon: Nook je vážným konkurentem mezi e-čtečkami

Crimson Hexagon se zabývá monitoringem sociálních médií a v Nook Emerges as Serious Contender in the eBook Reader Universe nabízí zajímavý pohled na elektronické čtečky. Analýza zmínek o e-čtečkách tak poskytuje dobrý přehled o tom, jak jednotlivé čtečky hodnotí uživatelé (viz následující graf).

Je na něm zajímavé i to, že Apple iPad má poměrně velkou míru negativních komentářů (mějte na paměti, že jde o analýzu týkající se e-čteček, nikoliv tablaetů) – zejména týkajících se displeje (panuje shoda, že e-ink je pro čtení e-knih výhodnější), velikosti a váhy. Od minulého výzkumu (červenec 2010) se zlepšilo vnímání Kindle jako dostupné e-čtečky.

Crimson Hexagon upozorňuje, že Nook a Nook Color má značné množství pozitivních ohlasů – jednou z odlišností vůči Kindle je například možnost půjčování knih (Amazon tuto funkčnost před nedávnem v určité podobě doplnil). A ukazuje se také, že absence barevného displeje (u Kindle) je stále “e-čtenáři” vnímána jako významná, stejně tak jako dotykový displej. Zajímavé je i to, že Nook je i přes vyšší cenu (249 USD) vnímán jako cenově dostupný.