USA: Movitější používají Internet a technologie více

Podle Pew Internet & American Life Project je míra vyššího používání Internetu a technologií úměrná výši příjmu. K čemuž nezbývá než dodat, že lze těžko očekávat něco jiného.

Průzkum ukazuje, že míra užívání Internetu mezi lidmi s příjmem nad 75 tisíc dolarů ročně je 95%. U těch s příjmem nižším je to 70%. Stejně tak je tomu i v dalších sledovaných ukazatelích.

  • Využití Internetu doma – 99% vs 93%
  • Širokopásmové připojení – 93% vs 85%
  • Vlastnictví mobilního telefonu – 95% vs 83%
  • Vlastnictví laptopu – 79% vs 47%
  • Vlastnictví iPod-u či jiného MP3 přehrávače – 54% vs 41%
  • Vlastnictví e-knižní čtečky – 12% vs 3%
  • Vlastnictví tabletu (iPad či jiný) – 9% vs 3%

USA: Movitější používají Internet a technologie více

Průzkum přináší ale i další údaje, včetně toho, že rozlišuje celkem čtyři příjmové skupiny – je zajímavé sledovat rozdíly v užívání internetu mezi nimi v širším pohledu. Základní a pochopitelné pravidlo, tedy že bohatší využívají technologie více, je samozřejmě očekávatelné.

USA: Movitější používají Internet a technologie více

USA: Movitější používají Internet a technologie více