“Dead Drops” aneb když na vás ze zdi kouká USB konektor

Dead Drops je nový projekt berlínského umělce Arama Bartholla – peer to peer sdílení souborů, které paradoxně lze charakterizovat slovy “anonymní”, “offline” a “veřejný prostor”. USB klíčenky vetknuté do zdí či budov jsou přístupné komukoliv.

‘Dead Drops’ is an anonymous, offline, peer to peer file-sharing network in public space. I am ‘injecting’ USB flash drives into walls, buildings and curbs accessable to anybody in public space. You are invited to go to these places (so far 5 in NYC) to drop or find files on a dead drop. Plug your laptop to a wall, house or pole to share your files and date. Each dead drop contains a readme.txt file explaining the project. ‘Dead Drops’ is still in progress, to be continued here and in more cities.

V New Yorku podobných “instalací” najdete pouze pět, ale stačí přijít, připojit se a “sdílet”.