Twitter (možná) koupil TweetDeck za 40 milionů dolarů

Twitter nové zprávy o koupi TweetDecku prozatím komentuje obvyklým „nekomentujeme fámy“. Podle řady zdrojů je ale koupě TweetDeck reálná.

40 milionů dolarů v hotovosti a akciích, takovou cenu měl zaplatit Twitter za TweetDeck, alternativního klienta pro přístup a správu Twitter účtu. O koupi se před nedávném pokoušela i UberMedia, vlastních soupeřících klientů UberSocial, Echofon a dalších. Těsně před uzavřením koupě ale přišla větší nabídka.

Twitter se intenzivně pokouší o udržení kontroly nad ekosystémem, který se vytvořil v podobě desítek různých klientů umožňujících přístup a správu účtu na Twitteru. Součástí je i zlehčování významu alternativních klientů (viz Válka pokračuje, Twitter usvědčen z (poněkud účelové) manipulace), blokování klientů konkurence (viz Twitter zablokoval aplikace UberTwitter, Twidroyd a UberCurrent) a snaha více a více omezovat prostor (viz Nebudeš bráti jméno Twitter nadarmo a Twitter a tvůrci Twitter aplikací vstupují do válečného stavu).

TweetDeck byl založen v roce 2008 a Twitter by akvizicí mohl získat nejenom nové možnosti pro svého klienta, ale také snadnou možnost jak otevřít kanceláře ve Velké Británii. TweetDeck patří mezi nejvíce užívané alternativní klienty. Nabízí verze pro PC, Google Chrome, iPhone, iPad a Android.

Zdroj: Deal Done: Twitter acquires TweetDeck for over $40m

Válka pokračuje, Twitter usvědčen z (poněkud účelové) manipulace

Nedávné tvrzení, že pouze 10% uživatelů Twitteru jej nepoužívá z oficiálního Twitter klienta je možná záměrně manipulativní. Účelové tvrzení  Twitteru částečně vyvrací Sysomos. Ve skutečnosti 42% tweetů pochází z alternativních  klientů

Twitter a tvůrci Twitter aplikací vstoupili do válečného stavu okamžikem, kdy Twitter tvůrce aplikací varoval, že je sice hodlá „tolerovat“ ale bedlivě sledovat. A dbát na to, aby uživatel měl „jednotnou zkušenost“ při používání Twitteru. Absurdní a kritizované prohlášení Twitter doprovodil argumentací, která naznačovala, že alternativní klientské aplikace jsou tak jako tak nevýznamné. Podle Twitteru používá tuto mikroblogovací sociální síť 90% uživatelů přes oficiální software.

Všechno je ale možná poněkud jinak. Sysomos upozorňuje, že Non-Official Twitter Clients Still Widely Used. Analýzou 25 milionů tweetů z 11.března 2011 došli k tomu, že 42% pochází z neoficiální aplikace a 58% oficiální – z toho 35.4% tweetů pocházelo z www.twitter.com, 8.8% z iPhone, 5.5% z Blackberry, 2.6% z mobilní verze Twitter.com a 2.3% z Androidu.

Nejrozšířenější klientské aplikace pro Twitter jsou TweetDeck, UberSocial a Echofon (všechny pocházejí od UberMedia a pro lepší pochopení souvislost viz Twitter zablokoval aplikace UberTwitter, Twidroyd a UberCurrent)

Sysomos vysvětluje zjištěný rozdíl tím, že Twitter ve svých datech vychází z „unikátních uživatel“. Sysomos vychází z počtu tweetů. A je tedy možné, že řada „unikátních uživatelů“ je minimálně aktivních. Na druhou stranu to ale může také znamenat, že více aktivní uživatelé dávají přednost alternativním aplikacím pro práci s Twitter – nepříliš překvapující skutečnost, protože pokud hledáte způsob využití Twitteru s více možnostmi, klasické Twitter aplikace nemohou stačit.

Twitter zablokoval aplikace UberTwitter, Twidroyd a UberCurrent

Twitter zablokoval přístup řadě populárních aplikací pro přístup k Twitteru, mezi nimi všem aplikacím od UberMedia. Zdůvodnil to „porušováním pravidel užívání a obchodních známek v řadě případů“.

UberMedia přejmenovala UberTwitter na UberSocial v reakci na požadavek Twitteru, aby upustili od užívání slova Twitter v názvu a poskytla následující vyjádření:

STATEMENT FROM UBERMEDIA REGARDING TWITTER’S SUSPENSION OF SERVICE TO UBERTWITTER, TWIDROYD AND UBERCURRENT

PASADENA, CA – February 18, 2011 – Early Friday morning, Twitter shut off access to its service by several of our Twitter client applications:  UberTwitter, Twidroyd, and UberCurrent.  Twitter then notified us that they believed we were in violation of several provisions of their terms of service.

We were immediately in touch with Twitter, and the changes they asked us to make were very small.  As a result, we have completed the changes, and new apps are currently being posted to their respective stores.  Twitter has assured us that as soon as those changes were complete, they would reactivate our applications.

Twitter also asked us to modify the name of UberTwitter.  We began a process of changing the name three weeks ago by polling our users, and we’ve decided based on their input to change the product name to UberSocial, which we completed today.

To our millions of loyal users, we appreciate your patience during this temporary period.  We look forward to continuing our innovations on the Twitter platform.

Jakým způsobem aplikace UberMedia porušovaly pravidla užívání Twitteru zůstává nejasné, ale zpravidla jde o nadměrné využívání API – komentář Twitter zmiňuje problémy s přímými zprávami (DM) přesahujícími 140 znaků a porušování práva na ochranu obchodních známek. Více závažná je ale zmínka o „změnách obsahu tweetů uživatelů za účelem zisku“ – což by napovídalo tomu, že uživatelé těchto aplikací byly zneužívání pro rozesílání reklamy (aktivita zakázána v rámci Pravidel užívání).

Aplikace od UberMedia používají pro přístup k Twitteru miliony uživatelů – zablokování přístup se tak dotklo i uživatelů UberTwitter na Blackberry a uživatelů Twidroyd na Androidu.