Google: Česko se může stát „Zemí internetovou“

Společnost Google dnes představila výsledky nezávislé studie The Boston Consulting Group (BCG) Země internetová (www.zemeinternetova.cz), která měla za cíl porozumět povaze a velikosti ekonomické aktivity na internetu v České republice.

V roce 2009 internet přispěl k HDP 130 miliardami Kč, tj. 3,6 % (více než v některých jiných zemích střední a východní Evropy).

 • Internet zároveň vytváří atraktivní alternativu k vysokým cenám a omezenému výběru v kamenných obchodech.
 • Česká republika je významným hráčem ve vývozu ICT technologií. Firmy a společnosti zároveň ve velké míře využívají možností, které jim online prostředí nabízí. Dvě třetiny dotázaných malých a středních podniků mají nejen webové stránky, ale online i inzerují a prodávají.
 • Firmy v oblasti ICT se také značně podílí na internetové ekonomice, kdy čistý export počítačů a hardware tvořil 28 miliard Kč (22 % internetové ekonomiky).
 • Většina malých a středních podniků, které jsou aktivní „online“, rostou rychleji než jejich méně aktivní konkurenti.
 • Čeští spotřebitelé patří na internetu k těm aktivnějším v Evropě. Soukromá spotřeba se na internetové ekonomice podílí až 40 % a dle analýzy poroste až o 19 % ročně.

 • Společnosti, které v Čechách poskytují internetové služby, připojení a infrastrukturu, celkově zajišťují zhruba 25 000 pracovních míst a jejich příjmy celkem dosahují přibližně 200 miliard Kč.
 • Skoro polovinu internetové ekonomiky (43 %) tvoří soukromá spotřeba, a to zejména nákupy na internetu. Čeští uživatelé na internetu utrácejí za online nákupy dvakrát více než za přístup k internetu nebo nákup zařízení. Soukromá spotřeba na internetu podle výsledků studie poroste až o 19 % ročně. Zároveň je to nejrychleji rostoucí částí internetové ekonomiky.

Česko obsazuje v mezinárodních srovnáních spíše nižší příčky, pokud jde o internetovou penetraci, počet uživatelů a rychlost připojení. Na druhé straně je silné v míře internetové aktivity, což se odráží i v podílu na HDP,“ říká Martin Kálovec, Partner a Managing Director společnosti The Boston Consulting Group a dodává: „České firmy totiž brzy pochopily, že cenově citlivý český zákazník „utíká“ z kamenných obchodů, které v Čechách nabízejí omezený výběr a vysoké ceny, do těch internetových.

BCG očekává, že česká internetová ekonomika poroste o 12 % ročně a do roku 2015 dosáhne přibližně 5,7 % podílu na českém HDP.

USA: Microsoft (Bing) si ve vyhledávání polepšil

Poslední statistiky comScore ukazují na 1.1% nárust vyhledávání přes Bing.com. Google v lednu 2011 ztratil dvoutřetinový tržní podíl ve vyhledávání.

comScore Explicit Core Search Share Report
January 2011 vs. December 2010
Total U.S. – Home/Work/University Locations
Source: comScore qSearch
Core Search Entity Explicit Core Search Share (%)
Dec-10 Jan-11 Point Change
Total Explicit Core Search 100.0% 100.0% N/A
Google Sites 66.6% 65.6% -1.0
Yahoo! Sites 16.0% 16.1% 0.1
Microsoft Sites 12.0% 13.1% 1.1
Ask Network 3.5% 3.4% -0.1
AOL LLC Network 1.9% 1.7% -0.2


Co byste měli vědět o pravidlech užívání Facebooku

Setkáte se s tím zcela běžně – firemní profil vás žádá o přátelství. Na firemních stránkách se vyhlašují a pořádají soutěže. Máte problém odlišit, která Stránka je skutečně firemní a kterou provozuje někdo jiný. A navíc jsou tu stovky účtů, které se zapojují do předvolebního boje. Falešných účtů. Jakými pravidly se musíte na Facebooku řídit?

Facebook je služba striktně sešňěrovaná řadou závazných dokumentů, která definují pravidla užívání pro osobní i firemní potřebu. Můžete je samozřejmě ignorovat, jak je ostatně zvykem v podobných případech, ale pokud chcete na Facebook podnikat, zejména dlouhodobě podnikat, tak by asi bylo lepší vědět, co smíte. A hlavně co nesmíte. A také byste měli ony závazné dokumenty čas od času sledovat, Facebook je poměrně často mění. A to co, aktuálně, platí od 22.dubna 2010 tak už za pár týdnů může vypadat jinak.

Statement of Rights and Responsibilities

Základní dokument, u kterého je vhodné začít. A vybrat z něj ty nejpodstatnější věci. Ty základní (viz následující odstavec) asi nikoho nepřekvapí, byť upozorním na hvězdičkou označený zákaz, který vás může stát účet – Facebook sleduje IP adresy ze kterých je přistupováno k účtům a má funkční mechanismus automatické blokace.

Nesmíte

 • na Facebook vkládat neautorizovanou komerční komunikaci (například Spam)
 • shromažďovat uživatelský obsah či informace
 • přistupovat k Facebooku automatizovaně bez souhlasu Facebooku.
 • se účastnit nelegálních MLM (například pyramidová schémata)
 • zveřejňovat viry nebo jinak škodlivý kód
 • přistupovat k účtu, který patří někomu jinému (*)
 • harašit, zastrašovat či tyranizovat
 • vkládat obsah nenávistný, vyhrožující, pornografický, výzývající k násíli, obsahující nahotu či vyobrazení násilí
 • vytvářet uživatelské účty pro někoho jiného bez svolení
 • mít více jak jeden osobní profil
 • používat váš profil pro komerční zisk
 • používat Facebook pokud jste mladší 13 let
 • sdílet své heslo, jiným povolit přístup k vašemu účtu
 • převést svůj účet na někoho jiného bez souhlasu Facebooku

Jeden důležitý zákaz si zaslouží samostatný odstavec – na Facebooku nesmíte pořádat soutěže, loterie, rozdávání bez dopředného písemného souhlasu Facebooku. Pravidla pro tuto činnostu upravují Promotions Guidelines, kterým se ale budu věnovat o něco později. Podstatné do začátku je, že skutečně nesmíte. Tečka. Pokud něco takového chcete, můžete na Facebooku pouze oznámit konání, ale stamotné soutěžení se musí odehrávat na webových stránkách, které jsou mimo Facebook.

You will not offer any contest, giveaway, or sweepstakes („promotion“) on Facebook without our prior written consent. If we consent, you take full responsibility for the promotion, and will follow our Promotions Guidelines and all applicable laws.

Za zmínku stojí i zákaz používání více účtů – jedno z nejčastěji porušovaných pravidel, zejména pokud na Facebooku pro někoho zakládáte a administrujete Stránky. Zde upozorním, že je možné založit firemní účet (a vrátím se k tomu až bude čas řešit pravidla okolo Stránek, existující samostatně jako Pages Terms), ale nic moc vám to platné nebude. Facebook zde opět nabízí „Hlavu 22“ – a pokud máte firemní účet, tak nesmíte mítosobní účet.

Nesmíte

 • označovat (tagging) uživatele bez jejich souhlasu
 • posílat e-mailem pozvánky neuživatelům  bez jejich souhlasu
 • zveřejňovat identifikační dokumenty či citlivé finnační informace
 • porušovat něčí práva či jakkoliv jinak porušovat zákony

Ze záplavy „nesmíte“ je asi vhodné upozornit, na zákaz prodeje stavových informací (a vůbec využití vašeho účtu pro komerční účely). A pochopitelně také na zákaz používání více účtů – později se k tomu ještě vrátím, protože pro firemní využití Facebooku jsou jeho vlastní pravidla zcela nepřijatelná. Není totiž možné se jimi řídit. Neexistuje žádný způsob jak by firma na Facebooku skutečně dodržela právě to, že není možné mít více účtů.

Co je také důležité – nesmíte používat chráněné známky či obchodní známy Facebooku – včetně slov Facebook, Face, FB, Poke, Wall a 32665. A pochopitelně nesmíte používat Facebook logo, ani „F“ logo – bez souhlasu Facebooku.

Musíte

 • používat své skutečné jméno a pravdivé informace
 • upozornit uživatele, od kterých shromažďujete informace, že jste to VY, nikoliv Facebook, kdo je shromažďuje
 • zveřejnit pravidla Ochrany soukromí, pokud shromažďujete o uživatelích informace

Zde je mimochodem dobré vědět, že mezi „pravdivé informace“ se počítá i profilová fotografie – tedy to, že by to měla být skutečně vaše fotografie. Nikoliv fotografie z fotobanky, nikoliv fotografie náhodně nalezená na Internetu. A už vůbec ne nějaká kresba či ilustrace. Pokud je pro vás ochrana soukromí předností, Facebook umožňuje pouze jediné řešení – profilovou fotografii nemít (viz bod 3. v Privacy Policy).

Příklad falešného profilu na Facebooku
Příklad falešného profilu. Pěje chválu na Pavla Béma, fotka je z fotobanky.

Pravdivé informace ovšem musí být i v datu narození, bydlišti, zaměstnání a řadě dalších míst – pokud tedy nechcete porušovat pravidla, je nejlepší vůbec žádné informace tohoto druhu poskytovat. A protože Facebook je mistr na vytváření situací typu „Hlava 22“, tak se dostanete příliš snadno do příkrého rozporu se snahou zachovat si soukromí  a zároveň neporušit (zbytečně striktní a nevymahatelná) pravidla – například i v tom, že pohlaví adatum narození jste povinni uvést správně a tyto dvě informace není možné nevyplnit.

Pokud na Facebooku provozuje Aplikace nebo používáte Facebook Connect (dřívejší podoba) či Facebook JavaScript knihovny a API na svém webu, vztahuje se na vás řada dalších pravidel a omezení. Část jich je určena přímo v Statement of Rights and Responsibilities (bod 9) a další najdete v Developer Principles. Zdůrazním, že se to skutečně týká i všech webů, které nasazují „Like/Share“ buttonky a další Facebook prvky. A mezi zásadní pravidla patří:

 • Nutnost nabídnout pravidla Ochrany soukromí pro uživatele
 • Povinnost smazat data získaná od uživatele, pokud ten o to požádá
 • Zákaz využití získaných informací v inzerci
 • Zákaz poskytnutí získaných dat dalším subjektům
 • Povinnost umožnit uživatele snadno „odpojit“ svůj profil od vaší aplikace či webu
 • Povinnost umožnit snadný kontakt uživatele s vámi coby provozovatelem
 • Povinnost poskytovat uživatelskou podporu
 • Zákaz zobrazení inzerce a vyhledávacích boxů třetí strany na Facebooku

Pokud jste si uvedené pozorně přečetli, tak je vám asi jasné, že drtivá většina zahraničních i českých aplikací uvedené požadavky nesplňuje ve většině bodů.

Základní dokument, tedy Statement of Rights and Responsibilities, se v mnoha případech odvolává na další pravidla. Za pozornost stojí obecné  Facebook Principles a Privacy Policy.

Specifická pravidla se týkají i inzerce – Advertising Guidelines upravuje jakým způsobem můžete na Facebooku inzerovat. A jediné podstatné v tuto chvíli je to, že Facebook může jakýkoliv váš inzerát odmítnout či zručit bez uvedení důvodu.

Pages Terms aneb to co se nejvíce porušuje

Když Facebook zavedl Pages/Stránky, tak měl poněkud nepochopitelný nápad – omezit jejich použití jenom pro určité použití a hlavně jenom pro „právoplatné vlastníky“. Dobře míněný záměr pochopitelně nejenom nesmírně komplikuje jejich využití (Pages/Stránky jsou jediným rozumným marketingovám nástrojem mimo klasické inzerce). A po měsících používání nakonec vede pouze k džungli Stránek, které jen a pouze porušují pravidla. A také k mnoha problémům, kdy Facebook ruší stránky, které by rušit neměl. A klasicky, nechává žít stránky, které porušují všechny pravidla.

Na začátek jedna nejpodstatnější věc – osobní profil není možné používat jako firemní „stránku“. Bohužel toto zásadní pravidlo stále nechápe řada českých firem, občas dokonce ani agentur. Nejenom že osobní profil je z tohoto využití vyloučen již zmíněnými pravidly – osobní profil je pro použití jako marketingový nástroj zoufale nevhodný. A snad pár důvodů, které hned uvidíte, postačí k tomu, aby se potrefené husy chytly za nos.

Atlas Rostlin - hlupáci používají osobní profil místo Facebook Page
Atlas rostlin, smutně proslulý spamem s žádostmi o přátelstvi

Osobní profil

 • může mít pouze 5 tisíc přátel (stránka bez omezení)
 • vyžaduje samostatně schvalovat každý požadek o přátelství (stránka nic takového nemá)
 • nemá žádné statistiky užívání  (stránka nabízí použitelné statistiky)
 • není přístupný veřejně (stránka je otevřená komukoliv)
 • není indexovaný vyhledávači (Google a ostatní indexují stránky)
 • nabízí obsah viditelný pouze uživatelům Facebooku (stránka je otevřená komukoliv)
 • neumožňuje používat Facebook aplikace (Aplikace jsou důležitým nástrojem pro Stránky)
 • nemá nastavitelný „landing tab“ (hodně užitečná vlastnost Stránky)
 • není možné využít v rámci Facebook API pro integraci s firemním webem  (u Stránek bez omezení)
 • neumožňuje snadno hromadně oslovovat přátele (u Stránek je to jenom o malý kousek snazší)
 • nenabízí možnosti vyplňovat firemní profilové informace (kontakty, adresy, produkty, to vše u Stránek je)

Na Stránky/Pages se vztahuje řada omezení a pravidel, která opět patří mezi ty, které jsou často porušována. Ať už z nevědomosti nebo záměrně. Je asi vhodné si umět spočítat, jestli je dobré investovat čas a prostředky do rozvoje firemní stránky a zároveň riskovat její zrušení. A také si umět domyslet, že získat zpět zrušenou stránku je skoro nemožné – Facebook se o ničem nebaví. Stránku prostě zruší a odvolání neexistuje. Psát můžete kam chcete, odpovědi se nedočkáte (a navíc vpodstatě ani nemáte  kam psát).

Falešný Blesk.cz s nesmyslným obsahem
Falešný Blesk.cz s nesmyslným importem RSS

Pages Terms určují to nejzákladnější.

 • Stránky jsou speciální profily, které mohou být použity pouze pro propagaci podnikání či jiné komerční, politické či charitativní organizace či snahy. Včetně neziskových organizací, kampaní, skupin a celebrit.
 • Stránku můžete adminstrovat, pokud jste autorizovaný představitel

Problematické od samého počátku, hlavně pro praktickou nemožnost „prokázat“, že (a) jste autorizovaný představitel a (b) že právě ta vaše stránka vyhovuje prvnímu bodu. Jedno je však jisté – použítí Stránek/Pages coby „fanouškovského“ nástroje (a to je nejčastější) je vyloučeno.

Problematičnost nakonec zjistil po mnoha měsících nejspíš i samotný Facebook – a na Vytvořit Stránku se objevila možnost založit Komunitní stránku/Community Pages. Ta může být založena prakticky pro cokoliv, ale je důležité vědět, že pro firemní využití je prakticky nepoužitelná – od určitého počtu fanoušků, Facebook vám ji sebere a nechá ji „udržovat komunitou fanoušků“.

Klasická podovodná stránka - notebook ASUS nevyhrajete
Klasická podvodná stránka porušuje pravidla Stránek i soutěžení

Facebook se navíc po uvedení Komunitních stránek do života rozhodl řadu běžných Stránek přeměnit na komunitní – dávejte si na to pozor. A pokud vás podobný nesmysl postihne, okamžitě podejte žádost o zařazení zpět. Sice opět budete mít výsledek nejistý (u jedné z mých stránek to udělali obratem, u pár dalších čekám už měsíc), ale je potřeba to zkusit.

V aktuální podobě je možné vytvářet Stránky pro:

 • Místní firmy
 • Značky, produkty nebo organizace
 • Umělce, skupiny nebo veřejně známé osoby

A je vhodné vědět, že v „Značky, produkty nebo organizace“ je možnost vytvořit Stránku pro „webovou stránku“ – což teoreticky dává určitý stupeň volnosti ve vytváření „jakékoliv“ Stránky, která má ovšem vazbu ne existující web. Otázkou ale nadále zůstává, jak to budete později Facebooku vysvětlovat, až jí náhle a bez uvedení důvodu zruší.

Firemní účet / Business account

Poslední důležitá věc týkající se stránek – při jejich zakládání (Vytvořit Stránku) je možné založit konkrétní firemní účet (profil), který nemá všechny vlastnosti klasického profilu (jde na něj nicméně převést). Stačí vstoupit na Vytvořit Stránku nepřihlášen, vybrat jméno a kategorii stránky a v dalším kroku lze pomoci „Nemám na Facebooku účet“ nechat ke stránce vytvořit firemní profil. „Business account“ je popsán pouze v anglické nápovědě (zde) a umožňují administraci Stránek a inzerce – nemohou mít „přátele“ a nejsou vidět ve vyhledávání. A aby bylo pravidlo o „Hlavě 22“ naplněno:

Please be aware that managing multiple accounts is a serious violation of Facebook’s Terms of Use. If we determine that an individual has more than one account, we reserve the right to terminate all of their accounts.

Jinými slovy, vzniká zde další absurdní zmatek, kdy pokud už máte na Facebooku účet, tak vlastně nesmíte pracovat s firemním účtem. Případně, pokud jste (například) agentura a zakládáte Stránky pro své klienty, tak vlastně nesmíte vytvořit více účtů a pomocí nich spravovat Stránky pro rozdílné klienty.

Promotions Guidelines jsou podstatné hlavně pro Stránky

Na počátku článku jsem upozorňoval na striktní zákaz pořádat na Facebooku soutěže i rozdávat jakékoliv ceny, bez souhlasu Facebooku. Právě porušování tohoto pravidla je nejčastější – stačí se podívat po českých Stránkách a zjistíte, že řada z nich si koleduje o zrušení – soutěží se na nich, rozdávají se tam ceny, slibuje se něco „tisícímu fanouškovi“ a neustále se tam zveřejňuje co kdo vyhrál.

Zákaz soutěží se do pravidel Facebooku dostal už v listopadu loňského roku. Nejde o nic nového – a smysl tohoto zákazuje je také vcelku pochopitelný. Facebook se snaží vyhnout žalobám, které by Facebook jako takový spojovaly se soutěží. Vymyslel tedy další sadu zvláštních pravidel, které sice soutěže umožní (pokud je Facebook schváli, což se v praxi stane jenom těžko), ale efektivně je odsune mimo Facebook. Pořádat je totiž můžete, ale Facebook k tomu nesmíte používat.

Porušování pravidel Facebooku - soutěž na Facebook Page

Porušování pravidel Facebooku - další soutěž přímo na Facebook Page
Příklad porušování pravidel týkajícího se soutěží

Promotions Guidelines govern the publicizing or administering of any sweepstakes, contest, competition or other similar offering (each, a „promotion“) on Facebook by you,“ jasně říká, že jde o zveřejňování i pořádání a týká se soutěží, loterií, losování, rozdávání věcí. A týká se použití jakékoliv části Facebooku, včětně Facebook inzerce, Stránek i stavových informací.

Nesmíte

 • pořádat cokoliv otevřené pro osoby mladší 18 let
 • pořádat cokoliv otevřené pro kohokoliv ze zemí embargovaných USA
 • pořádat cokoliv otevřené pro obyvatele Belgie, Norska, Švédka či Indie

Tyto tři omezení v praxi znamenají, že musíte omezit přístup podle věku a podle bydliště. A zkuste si rovnou tipnout, jestli existující „soutěže“ českých firem na Facebooku něco takového dělají.

Nesmíte

 • pořádat soutěž propagující sázky, tabák, střelné zbraně, léky na předpis a pohonné hmoty
 • pořádat soutěž kde cena či část ceny představuje alkohol, tabák, mléčné výrobky, střelné zbraně či pohonné hmty
 • pořádat soutěž podmiňující účast v soutěži zakoupením produktu, dokončením dlouhého úkolu či jiné formy protihodnoty

Poslední bod není až tak nepochopitelný, stačí si vzpomenou i na platnou českou legislativu. Co je ale zajímavější jsou dva předchozí body. Opět se stačí podívat okolo sebe a zjistíte, že některé soutěže z minulosti by správně neměly vůbec proběhnout.

Podvodná soutěž na Facebook.com
Samozřejmě, další podvodná „soutěž“

Abyste mohli pořádat soutěž na Facebooku (pomocí Facebook Platformy), musíte mít dopředný souhlas Facebooku. Pokud tento souhlas nezískáte, tak je to prosté – soutěž na Facebooku pořádat nesmíte. A pokud začínáte nechápat, zkuste ještě chvíli vydržet, dostaneme se k tomu, jak přeci jenom „lze“ využít Facebook.

Každopádně, pokud už souhlas získáte, vaše soutěž bude stejně omezena tím, že ke vstupu do soutěže smíte použít pouze „canvas“ stránkuaplikace vytvořené na Facebook Platformě nebo Aplikační rámeček na Facebook stránce. Zapomeňte tedy na využití statusů, odkazů či Facebook inzerce. A zdůrazním – toto se týká soutěží povolených/schválených Facebookem.

Podvodná soutěž na Facebook.com
Podvodných soutěží najdete na českém Facebooku tisíce

Ale teď k tomu důležitému – Facebook můžete použít (bez souhlasu Facebooku) k zviditelnění (propagaci) soutěže, pokud je pořádáná zcela mimo Facebook – v takovém případě si nicméně Facebook vyhrazuje právo, odstranit cokoliv co se mu „nebude líbít“. A zároveň se musíte vyvarovat toho,

 • abyste soutěž jakkoliv spojili s Facebookem – tedy nesmíte vpodstatě ani použít slovo „Facebook“ kdekoliv v materiálech soutěže.
 • abyste mechanismus soutěže založili na využití Facebooku. Není v žádném případě možné soutěžit o „nejlepší status“ či „nejlepší fotografii“. Ani o „nejvice Líbí“. Jediné co je možné – podmínit účast v soutěží tím, že se uživatel stane fanouškem Stránky.

Pokud vám z toho jde hlava kolem, tak je asi dobré se ještě podívat na konec Promotions Guidelines, kde je několik příkladů toho, co můžete a nemůžete.

Nemůžete: Podmínit vstup poskytnutím obsahu na Facebooku, jako je vložením něčeho na profil či Stránku, komentáře u statusu či vložením fotografie.
Můžete: Použít aplikaci třetí strany jako podmínku vstupu vyžadující vložení obsahu uživatelem. Například můžete pořádat foto soutěž, kdy uživatel nahraje fotografii skrz aplikaci třetí strany.

Nemůžete: Pořádat soutěže do které uživatel vstoupí automaticky tím, že se stane fanouškem Stránky.
Můžete: Pouze fanouškům stránky umožnit přístup k záložce, která obsahuje aplikaci třetí strany.

Nemůžete: Vyrozumět výherce skrz Facebook, Facebook zprávou, chatem, ani informací na profilu či stránce.
Můžete: Získat adresy či emaily skrz aplikaci třetí strany z důvodu kontaktování výherců.

Nemůžete: Navádět lidi, aby si založili účet na Facebooku před vstupem do soutěže.
Můžete: Navádět uživatele aby navštívil aplikaci třetí strany ke vstupu do soutěže a protože pro její použití musí mít Facebook účet, budou vyzvání k založení účtu (pokud jej již nemají)

Nejpodstatnější z těchto příkladů je to, že nesmíte výherce jakkoliv oslovovat na Facebooku – a opět se můžete podívat po českých Stránkách/Pages a hned budete vědět, kdo z nich riskuje okamžité zrušení. A není jich málo.

Google zaútočil na Facebook změnou podmínek použití API pro přístup ke kontaktům

Google provedl malou změnu v podmínkách užívání API (aplikačního rozhraní) pro přístup ke kontaktům. Nově požaduje, aby jakákoliv služba či aplikace používající API k získání kontaktů umožňovala svým uživatelům totéž.

5.8. Google supports data portability. By accessing Content through the Contacts Data API or Portable Contacts API for use in your service or application, you are agreeing to enable your users to export their contacts data to other services or applications of their choice in a way that’s substantially as fast and easy as exporting such data from Google Contacts, subject to applicable laws. (Terms of Service)

Není příliš složité si tuto změnu vyložit i jako útok na Facebook a nemožnost získat z Facebooku kontakty – tedy informace o vašich přátelích. Jakkoliv nedávno Facebook zpřístupnil uživatelům možnost stáhnout si jejich Facebook data (viz Stáhněte si svůj kompletní Facebook profil – návod), právě Kontakty chybí. Jediné co uživateli Facebook ve stažených datech nabídne je seznam přátel – bez dalších informací a dokonce i bez odkazu na jejich Facebook profil.

Google zaútočil na Facebook změnou podmínek použití API pro přístup ke kontaktům

Přitom je to právě Facebook, který věnuje velké úsilí tomu, aby do vašeho Facebook účtu bylo možné získat data z vnějších zdrojů – včetně importu kontaktu z Google (kde Facebook neváhá si vaší Google Mail adresu zapamatovat jednou provždy a opakovaně ji používat). Ostatním službám přitom pravidelně a opakovaně v čemkoliv takovém brání – stačí vzpomenout na zablokování Twitteru a jeho služby umožňující zjisit, kteří vaši přátlé jsou také na Twitteru.

Změna pravidel Google ale není až tak dobrou zprávou jak se může stát – znamená změnu v politice otevřenosti Google a bere si uživatele jako rukojmí. Ten nemůže ovlivnit Facebook a jeho uzavřený charakter, tedy jedině tak, že by ho nepoužíval.

Facebook Places v Android/iPhone aplikacích už i v Česku

Nová verze Facebook aplikace pro iPhone i Android už nabízí Places i v Česku. A doplňuje nové Groups (viz Facebook představil Facebook Groups a vůbec jim nevadí, že už Groups existují). V iPhone aplikaci by oproti Androidu měly být dostupné i Facebook Deals, tedy čerstvě oznámená služba. Doplněna byla i podpora Facebook Connect pro další mobilní aplikace, které umožňují přihlášení pomocí Facebook účtu.

Facebook Places v Android/iPhone aplikacích už i v Česku

Facebook Places bohužel stále jenom slibují, že „Již brzy bude tato funkce dostupná i ve vašem regionu. Děkujeme za trpělivost„. A poslední čerstvě doplněná funkčnost je konečně použitelné „Upozornění“ (Notification) na Androidu – zatímco doposud jste se po kliknutí ocitli na webovém mobilní verzi, teď jsou upozornění „vytahovací“ a zůstáváte v aplikaci.