Přehled #GDPR pokut v přístupné podobě

/gdpr je GitHub úložiště s přehled udělených #GDPR pokut. Něco co by ideálně mělo existovat v nějaké otevřené podobě přímo od EU a také od jednotlivých zemí. Tady je to práce lidí, kteří sem jednotlivé příklady zanášejí.

Za Česko tam také nějaké najdete – třeba tuhle “zásadní” #gdpr pokutu udělenou ÚOOÚ. A pak také nejspíš prozatím největší #GDPR pokutu udělenou v Česku. Jde v ní o 250 000 a vcelku to odpovídá závažnosti a rozsahu – klienti někoho kdo sbíral biometriku, zaznamenával veškeré telefonické hovory. Tu biometriku přitom vůbec nepotřeboval. Není tam jasné o koho jde, ale je tam uvedeno “poskytování úvěrů”.

Country Data Fine (EUR) Recipient Articles Reference
CZECH REPUBLIC 13.05.2019 3,105 Unknown Art. 5 (1) a) and b) GDPR, Art. 32 (1) GDPR link
CZECH REPUBLIC 06.05.2019 194 Unknown Art. 15 GDPR link
CZECH REPUBLIC 21.03.2019 9,704 Unknown Art. 5 (1) c) and e) GDPR link
CZECH REPUBLIC 28.02.2019 582 Unknown Art. 5 (1) f) GDPR link
CZECH REPUBLIC 26.02.2019 776 Unknown Art. 15 GDPR link
CZECH REPUBLIC 04.02.2019 1,165 Credit brokerage Art. 5 (1) f) GDPR link
CZECH REPUBLIC 04.02.2019 1,165 Car renting company Art. 5 (1) a) GDPR link
CZECH REPUBLIC 10.01.2019 388 Employer Art. 6 GDPR link
CZECH REPUBLIC 25.10.2018 388 Unknown Art. 15 GDPR link

Už před měsícem se tomu věnovali v Rok po účinnosti GDPR – pravomocná rozhodnutí a příkazy za porušení tohoto nařízení na ePravo.cz (uniklo mi to, přišel jsem na to až hledáním spisového čísla toho největšího případu).

Celé je to ještě zajímavější, že ÚOOÚ tohle má v Poskytnutí pravomocných rozhodnutí/příkazů za porušení GDPR a plyne z toho, že to musel udělat, protože mu na to přišla 106ka.

Z toho mála co je známé a dostupné mimochodem plyne i to, že katastrofické scénáře o závratných pokutách v GDPR se nekonají …