Historie sociálních sítí (a médií) (infografika)

The History of Social Media [Infographic] vlastně je infografika jen částečně. Je to povedený přehled vývoje sociálních médií od roku 1997. Tehdy se objevilo Six Degrees a právě to je bráno jako prapůvodce dnešních sociálních sítí.

social_history_info2.jpg