Může blockchain řešit kuřata a vejce? Carrefour přichází se zázraky díky blockhainu. Záplava mýtů

Carrefour se chystá nasadit blockchain na kuřata a vejce a rajčata: has adopted blockchain ledger technology to track and trace chicken, eggs and tomatoes as they travel from farms to stores

Jak už to tak chodí, za slovo “blockchain” si můžete v té výše uvedené větě dosadit cokoliv. Třeba SQL database nebo distribuované databáze. Samotný blockchain (jako technologie a systém) tady nepřináší nic nového. A hlavě ani podstatného. Bude zde prostě fungovat jako úložiště pro informace, které stejně kdokoliv může falšovat na vstupu (a výstupu). A protože půjde o sledování hmotných věcí nemajících žádnou jednoznačnou identifikaci, tak je použití něčeho jako blockchain irelevantní.

IBM Food Trust allows the industry to track and share information on how products are grown, processed and shipped. The technology cuts the time for checking the provenance of food from days or weeks to seconds, IBM said.

Tenhle argument o krácení času na zjištění údaje z dnů či týdnu (sic) na sekundy se neznámo proč neustále opakuje. Dny a týdny by to možná bylo, kdyby Carrefour působil v době před-digitální a všechno měl někde po papírech a posílal si informace dálnopisem. Realita je ta, že pokud předmětné údaje už teď (bez blockchainu) udržuje v kvalitních počítačových systémech a databázích, tak i teď musí jít o ty samé sekundy. Pokud ne, tak někdo něco zcela zanedbává.

Blockchain, best known as the technology underlying cryptocurrency bitcoin, is a shared record of data kept by a network of individual computers rather than a single party.

Další nic neříkající věci, ale budiž (o nesmyslném spojování s Bitcoinem raději ani moc nemluvit). Každopádně network of individual computers to ani v případě blockchainu nebude. Solidní distribuované databáze, využití cloudů a vůbec všeho ano. Bez ohledu na blockchain – ten je stále jenom v zásadě jenom jiná forma úložiště.

“The key thing for us as Carrefour is to be able to say when there is a crisis that we have the blockchain technology, so we are able to trace products and tell the story of the products,” he told Reuters.

To zní jako krásný výmluva pro jakékoliv použití v krizi – jenže, blockchain jim v případě krize nepomůže. Respektive nebude v ničem jiný, než kdyby sledovali původ a cestu zboží v čemkoliv jiném – stále je to jenom databáze. Blockchain nebude ani o nic rychlejší ani efektivnější, než klasické řešení. A nebude ani spolehlivější.

Blockchain je nepochopitelně vnímám jako neměnitelný záznam – což samozřejmě je v zásadě pravda, ale neměnitelnost záznamů se dá implementovat i bez blockchainu. Stejně jako auditing, záznamy o všech přístupech, Změnách atd.

Celé to ale má pár zásadních problémů – především ten, že blockchain je a bude závislý na lidském faktoru – pokud někdo na vstupu zanese chybu, blockchain to neřeší. Pokud někdo bude zanášet chyby (a klidně i záměrné) cestou, opět to blockchain nijak neřeší.

V tomto konkrétním případě navíc sledujeme jednotlivá vejce, kuřata a rajčata. Nic z nich nemá jednoznačnou identifikaci – jsou závislé na balení, označování balení, je zde obrovská možnost záměny – opět ať už omylem nebo záměrné. Míst takovéto záměny je navíc hodně – výrobce, dopravce, sklad, distribuce, prodejna, spotřebitel.

Ve skutečnosti je jedno, jestli se data o původu a pohybu tohoto zboží budou zadávat do klasické databáze nebo blockchainu, ani jedno nepřináší žádné rozdíly – nechrání to vůči lidské chybě, záměrné manipulaci a neřeší to identifikaci konktrétního zboží – je nereálné aby každé jednotlivé vejce, rajče či kuře mělo digitální identifikaci přímo jako součast produktu, navíc takovou, která je neměnitelná, nevyměnitelná, neodstranitelná.

Ano. blockchain do řetězce dodavatel – prodejce – zákazník může přinést větší transparentnost, ale to může přinést jakékoliv jiné odpovídající a zabezpeečné řešení. Nepřinese větší rychlost, nepřinese větší škálovatelnost, nepřinese lepší zabezpečení. Výše popsané není nic jiného než sdílená databáze, ideálně distribuovaná databáze, bude-li decentralizovaná, tak tím lépe, ale zásadní roli to zde nehraje.

Blockhain je jenom datový zdroj

Blockchain je prostě jenom další datový zdroj. Dokonce jde jenom o write-only (pouze zapisovatelnou) účetní knihu. Neřeší integritu dat, ani vlastní obsah. Z hlediska realizace (a třeba i výše zmíněné škálovatelnosti) se řešení s blockchainem nevyrovnají dnešním DBMS řešením.

Výše popsané navíc tak jako tak narazí na to, že z blockchainu bude nutné data dostávat “ven” a pracovat s nimi v dalších oddělených platformách – vzniknou další místa chyb, možností vzniku (záměrných) manipulací. Právě nutnost interoperability s dalšími systémy bude znamenat, že zahrnutí tak cizorodého prvku jako je blockchain bude znamenat řasu zbytečných komplikací – a také zanesení množství zásadních implementačních chyb a problémů.

Stejně naivní představy jsou o tom, že chytré kontrakty přinesou něco revolučního. Nepřinesou, protože to vždy bude jen naprogramovaná konstrukce “pokud se něco splnilo, udělej něco dalšího”. Kde nebude jisté, zda se skutečně něco stalo a zda se skutečně něco splní – vše bude závislé na implementaci, procesech a technologiích. A opět je to nasaditelné i v prostředí kde po blockchainu není ani památky. Chytré kontrakty navíc musí předcházet splnění zákona a zákonných podmínek.

Jednu věc je ale také nutné dodat, představa o neměnitelnosti blockchainu je vlastně také jenom jeden z mýtů – falšovat a měnit informace v blockhainu je možné a vlastně je to docela jednoduché. Stačí prostě celý řetěz “události” přepočítat. Lidé okolo Ethereum vám také rádi ukáží druhou cestu, fork. Což zrovna u řízení odběratelsko-dodavatelských procesů je dost nutné brát v úvahu – tady žádné zásadně komplikované “řetězení” nebude. Nemluvě o tom, že bude stačit chyba v implementaci systému a s celým principem neměnitelného a důvěryhodného blockchainu se budete moci rozloučit.

Může blockchain řešit kuřata a vejce?

Abychom se vrátili na počátek – Carrefour samozřejmě může použít blockhain pro sledování pochybu zboží (víceméně jakéhokoliv) ve velmi širokém záběru. Realita ale je, že tohle řešení nic revolučního ani inovativního nepřinese. Ve skutečnosti přinese jenom zásadní náklady a problémy, narazí na problematické propojování na další informační systémy a za pár let bude zastaralé, nefunkční a bude nutné ho nahradit. Dost dobře možná prostě klasickým DBMS řešením, které by už Carrefour měl dávno mít tak jako tak.

Co se blockchainu týče, tak v případě Carrefouru je to buď jenom špatné manažerské rozhodnutí pod vlivem ještě horších manažerů od dodavatele. Nebo chytrý tah PR agentury, protože média budou o téhle hlouposti ochotně psát.