Praní špinavých peněz přes Amazon

Praní špinavých peněz přes Amazon a vydávání se za autory popisuje Brian Krebs v Money Laundering Via Author Impersonation on Amazon?

amazonhelpsorry.png