Účtenkovka doplní Pravidla na ochranu soukromí. Na dotazy zjevně nejsou zvyklí

V neděli 1. října večer jsem Účtenkovce poslal e-mailem následující dotazy vyvolané věcmi popsanými vÚČTENKOVKU SI DO MOBILU NEPOUŠTĚJTE. CHCE PRÁVA, KTERÁ ROZHODNĚ NEMÁ MÍT.  Odpověď dorazila až  ve středu v odpoledních hodinách.

1) k cemu vyzaduje pravo ID zarizeni a informace o hovorech
2) k cemu budou takto ziskavane informace pouzivany, jak budou ukladany, jak dlouho a jak jsou chraneny
3) v Google Play odkazuje Privacy Policy na www.uctenkova.cz nikoliv na Pravidla, kdy bude toto napraveno?
4) Na www.uctenkovka.cz zadne Privacy Policy nejsou, kdy bude tento zasadni problem napraven?
5) V samotne aplikace nefunguje OCR, vetsinou neni ani schopna vyfotit uctenku, proc jste pousteli ven nefunkcni aplikaci?

Poznámka: Pokud postrádáte v dotazu i odpovědích háčky a čárky, tak to je jedna z “vlastností”. Jejich systém je neznámo proč odstraňuje.

Jaké jsou odpovědi:

Bod 1) bez odpovědi, pouze “Opravneni aplikace – 2.10. dopoledne byla vystavena aktualizace, ktera opravneni omezila.”

Bod 2) bez odpovědi

Bod 3) “Privacy policy na google play – odkaz byl upraven 3.10. 12:00, nejakou dobu probiha replikace, prosim, overte nyni
https://www.uctenkovka.cz/docs/Uctenkovka-ochrana-osobnich-udaju.pdf

Bod 4) Výše uvedený odkaz byl doplněn na www.uctenkovka.cz

Bod 5)  “OCR rozeznava pouze BKP, FIK a DIC, nikoliv vsechna data uctenky. Spolehlivost zalezi na HW, OS, i verzi aplikace. Aplikace byla aktualizovana v prubehu 2.10.”

Výše zmíněný dokument “Ochrana osobních údajů” (v plné podobě níže) je vcelku nic neříkající a vůbec neřeší zpracování původně získávaných údajů z telefonu a dalších možných údajů z telefonu a připojení.  Neznámo proč je pro ověření totožnosti požadováno využít MojeID.

Nová verze aplikace Pravidla ochrany osobních údajů přímo v aplikaci neobsahuje a stále je stejně nepoužitelná jako první.  Stále je  například běžné, že nějaký neviditelný zobrazený dialog blokuje používání aplikace.

Ochrana osobních údajů

Veškerá ochrana osobních údajů v rámci Účtenkovky se řídí příslušnými právními
úpravami – zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a nově také tzv. evropským
nařízením GDPR.

Společnost Diebold Nixdorf s.r.o. jako dodavatel Účtenkovky vystupuje podle
Zákona v pozici zpracovatele osobních údajů, a to na základě Smlouvy o
zpracování osobních údajů (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3211658).
Ministerstvo financí nemá k Vašim osobním údajům přístup, ani mu nejsou
předávány, s výjimkou údajů o výherci věcné výhry, kterou předává Ministerstvo
financí a za tímto účelem musí tyto údaje znát.

Jakékoliv zpracování osobních údajů je možné jen na základě jejich dobrovolného
poskytnutí z Vaší strany. Udělený souhlas se zpracováním je možné kdykoliv
omezit nebo odvolat, stejně jako souhlas se zpracováním osobních údajů můžete
kdykoliv opětovně udělit.

Zpracovávanými osobními údaji jsou tzv. identifikační údaje sloužící k
jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci uživatele (jméno, příjmení, datum
narození, bankovní spojení, číslo občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného
obdobného dokladu) pro případ výhry, a tzv. kontaktní údaje (e-mail, kontaktní
adresa, telefonní číslo, případně jiné obdobné informace).

Podmínkou vyplacení nebo předání výhry je ověření věku a totožnosti.
Účtenkovka nemá v žádném případě představovat příjem pro osoby mladší 18 let.
Podmínkou vyplacení výhry je proto sdělení jména, příjmení, datumu narození a
v případě zaslání výhry bankovním převodem také bankovní spojení. Podmínkou
vyplacení výhry nad 20.000,- Kč včetně je ověření totožnosti a věku
prostřednictvím služby MojeID. Nesprávné, neaktuální, neúplné nebo nepravdivé
údaje mohou mít vliv na poskytování služby.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny moderními kontrolními,
technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími jejich maximální možnou
ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo
zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními
údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých
povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která
trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu.

Pro výhrady, námitky nebo stížnosti proti zpracování osobních údajů, odvolání
uděleného souhlasu či změnu jeho rozsahu lze využít některý z následujících
způsobů:

 e-mailová zpráva na adresu: info@uctenkovka.cz;
 písemné oznámení zaslané na adresu: Diebold Nixdorf, s.r.o. , Siemensova
2, 155 00, Praha 13