Internet nás nedělá chytřejšími, pouze si myslíme, že ano

Používání vyhledávače vede k tomu, že si o sobě myslíme, že dokážeme lépe vysvětlovat. Chyba lávky.

Journal of Experimental Psychology už v roce 2011 zveřejnil výsledky experimentů, které umožňují nahlédnout na to, jakým způsobem nás ovlivňuje existence Internetu a vyhledávačů. Dávají nám totiž možnost být podstatně chytřejší, než ve skutečnosti jsme. Včetně toho, že použití vyhledávače dává lidem vyšší pocit jistoty, že dokáží cokoliv vysvětlit.

Doba před Google byla na získávání informací podstatně obtížnější. Dnešní mládež nemá zkušenosti z hodin prohlížení mikrofiší v univerzitní či technické knihovně. Hledání možných knih či časopisů v papírových katalozích a poté vyžádání si nalezených z archivu. Odkud dorazily po mnoha hodinách, někdy i příští den. S následnými hodinami trávenými ve studovně a čtením, listováním a hledáním potřebného. Samozřejmě včetně výpisků rukou, protože xerox či cokoliv co by vám poskytlo kopii bylo v tehdejší době také něco ne příliš dostupné.

Dnes prostě napíšeme co hledáme do políčka na Google a dostaneme nějaký výsledek, u kterého není nikterak jisté, že je vlastně pravda, že nebyl záměrně změněn, podvržen čo zmanipulován. A věříme nalezeným výsledkům natolik, že na jejich základě máme větší pocit jistoty, že dokážeme vše vysvětlit. Což byla jedna z věcí, kterou experiment zjistil – skupina využívající Google se cítila jistější ve vysvětlování, než skupina Google nepoužívající. A co navíc, v druhém experiment se “internetová” skupina citila stále jistější, ačkoliv ji pro další skupinu otázek nebylo umožněno Google použít.

Ve třetím experimentu se výzkumníci prostřednictvím jiné skupiny pokusili zjistit, jestli skutečně “Google efekt” funguje a došli k tomu, že pokud někdo použije pro zjištění informací vyhledávač bude se cítit jistější i později. Co navíc, vyhledání právě přes vyhledávač přináší větší míru sebejistoty, než když je informace nalezena přímo na zdroji informace.

Příliš věříme v kolektivní inteligenci Google

Jedno je vhodné zdůraznit, experiment nakonec došel k tomu, že”přístup přes Internet nevede k všeobecné přílišné sebedůvěře, ale spíše ke konkrétnější iluzi znalostí, které se vyskytují pouze v oblastech, kde by internet bylo možné použit“. Jinými slovy, tam kde se vědomosti a znalosti netýkají čistě osobních věcí, tak příliš věříme v kolektivní inteligenci Google. A tu poté přenášíme i na posuzování našich vlastních schopností.

Možná nejvíce absurdní na celém experimentu je to, že větší důvěru ve vlastní znalosti a schopnosti měla internetová skupina i poté, co Google nedokázal najít (na kontrolní otázky) žádné použitelné odpovědi. V praxi tedy není “Google efekt” vyvolán nalezením vědomostí, ale pouhým aktem hledání.

Experiment samotný není pochopitelně dokonalý, zejména proto, že míra sebejistoty je čistě subjektivní a v testech závisela na tom, nakolik lidé budou skutečně objektivní sami k sobě.