Quintly: Reakce (Reactions) na Facebooku jsou velmi málo používané

Reakce, tedy rozšíření původního Líbí o několik dalších variant, na Facebooku jste nemohli přehlédnout (pokud ano, tak viz Facebook Reactions? Jak je to s rozšířením líbí o další emotikony?). Je s nimi spojena řada otázek, ale ta nejpodstatnější je, zda je máte pro sociální marketing brát nějak vážně. Odpověď nabízí Quintly ve Facebook Reactions Study – Reactions hardly used!

Zkráceně a jednoduše? Reakce uživatelé Facebooku používají minimálně, zásadní reakci na příspěvky stále zůstává Like/Líbí.

FacebookReaction1

Co se způsobů interakce s příspěvky týče, v 76,4 % dávají uživatelé Líbí (nyní už i Reakce), v 14 % sdílí, v 7,2 % komentují. Co se rozdělení mezi Líbí a dalšími Reakce týče, tak na líbí připadá 97 %, na ostatní reakce zbylá tři procenta.

Nejpoužívanější Reakce je Love/Super (50,8 %), následují Angry/To mě štve (19,1 %), Sad/To mě mrzí (10,4 %), Wow/paráda (10, 1 %) a Haha (9,5 %).  Je důležité připomenout, že v české verzi Facebooku mají některé z Reakci rozdílný význam a také to, že vizuální podoba Reakcí neodpovídá jednoznačně popiskům. Jde hlavně o Love přeložené jako Super, Sad přeložené jako To mě mrzí ale diskutabilní je i Wow přeložené jako Paráda (které je i příkladem nejasné ikony, běžně chápané jako údiv).

orig-reactions-image-en_us

Quintly také zdůrazňují, že Reakce mají nízký význam bez ohledu na velikost Stránky. Se zvyšujícím se počtem fanoušků nijak nestoupá používání Reakcí.

FacebookReaction2

Aktuálně navíc platí, že videa získávají více Reakcí než obrázky. Ale také to, že je lidé více komentují i sdílejí než fotografie.