Více e-mailů je otevřeno z mobilu než ve webových klientech či na desktopu

Možná ne příliš dobrá zpráva pro e-mailové marketéry, ale významně se mění poměry, byť v různých zemích je to přeci jenom trochu jiné. Přesto lze říci, že více lidí otevírá e-maily na mobilních telefonech než ve webových klientech. A také než v poštovních programech na počítači. Byť počítač a webový klient společně stále převládají.

Čtyři z deseti e-mailů jsou otevřeny a přečteny na mobilních zařízeních. Uvádí to společnost Return Path a je samozřejmě nutné si uvědomit, že existuje poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. V USA je ale 38 % e-mailu otevřeno v mobilu a zbylých 62 % se rovnoměrně dělí mezi desktop a webové rozhraní.

Rozdíly jsou i mezi odvětvími – retail (40 %), spotřebitelské produkty (38 %) a reality (38 %) patří tam, kde je otevírání na mobilu častější. Bankovní maily, oproti tomu, v 60 % končí otevřením na počítači.

Zajímavé je vědět (a opět to platí pro USA), že 79 % lidí používání e-mail denně na počítači, 73 % na mobilních zařízeních – kde USA patří ke špičce. Ve Francii je to 62 %, ve Velké Británii také 62 %, v Německu 60 %, v Brazílii 57 % a v Austrálii 57 %.

Jedinou další zemí kde převládá mobil nad webem i desktopem je Kanada (37 % mobil, 34 % webmail a 29 % desktop).

Mezi mobilními zařízeními vedou ty od Apple – 85 % případů (iPhone 59 %, iPad 26 %). Android má pouze 14% podíl (s meziročním růstem 3 %), Windows Phone pouze 0.3 % (ale 85% růst).

Zdroj: More Emails Being Opened On Mobiles Than Through Browser-Based Webmail