Vizualizace: Jak se Euro 2012 projevilo na Twitteru

Jedna z mála vizualizací, kde můžeme uspokojit i příslušnost k malému národu. V zobrazení tohom jak se vyvíjela komunikace na Twitteru v souvislosti  s Euro 2012, se nezapomnělo na Českou republiku. Což je ale samozřejmě dáno malým nepodstatným faktem, že jsme na Euro 2012 měli vlastní tým.

Až si https://euro2012.twitter.com/ budete prohlížet, nezapomeňte občas i kliknout, vizualizace je klikací a umožňuje další pohledy i detailnější pohledy. Autorem vizualizace je Noclas Belmonte – @philogb na Twitteru