Trojský kůň falšuje selhání disku aby vám prodal defragmentovací program

Symantec upozorňuje na Trojan.Fakefrag, který falšuje selhání disku aby uživatel koupil defragmentovací program. Změny v systému vypadají dostatečně přesvědčivě a uživateli je pak nabídnut software za 79.50 USD.

Selhání disku Troj.Fakefrag oznámí uživateli “systémovou zprávou”  – ještě předtím ale přesune soubory z “All Users” složky do jiného místa, skryje soubory v “Current Users”, znemožní změnit pozadí na ploše, zakáže spuštění Task Manager a s pomocí “HideIcons” a “SuperHidden” skryje některé ikony z plochy, smaže i historii prohlížeče, cookies a uložená jména a hesla – uživatel tak nejenom postrádá své soubory, ale vidí podivné chování systému.

Následuje nabídka na záchranu, spuštění Windows Recovery – ve skutečnosti aplikace, která nedělá vůbec nic, jenom hezky animuje neexistující činnost. Po skončení činnosti je uživateli nabídnuta koupě software za 79.50 USD (UltraDefragger).