Google Videos nekončí 29. dubna, chystá se migrace videí na YouTube

Oznámení o konci Google Videos vyvolalo nevoli vlastníků videí, hlavně pro nemožnost převést videa na YouTube bez nutnosti ukládání a nového nahrávání. Google konec služby Google Videos odložil, pracuje na migraci videí a vlastníkům nabídl snazší cestu přesunu videa.

Podle An update on Google Video: Finding an easier way to migrate Google Video content to YouTube je konec služby Google Videos prozatím odložen, zůstává v provozu. Vlastníci videí navíc získali možnost převést svá videa na YouTube přímo z Google Videos – postačí spojit Google Videos s YouTube účtem a použít “Upload Videos to YouTube” v “status” stránce na Google Videos.

S ohledem na omezení YouTube je přesto vhodné si videa z Google Videos uložit.