Timothy Berners-Lee: Přístup k Internetu patří mezi základní lidská práva

V březnu 1989 položil základy k dnešnímu Internetu. Nyní říká, že lidé se stali tak závislí na Internetu, že by měl být zvážen jako součást základních lidských práv.

V přednášce na MIT v rámci sympozia “Computation and the Transformation of Practically Everything” Berners-Lee řekl, že přístup k Internetu by měl být lidské právo, stejně jako přístup k vodě. A jakkoliv přístup k vodě je více zásadní, protože lidé bez vody nemohou přežít, kdokoliv bez toho prvního bude zaostávat za jeho více propojenými vrstevníky.

Bez Webu je možné žít. Není možné žít bez vody. Ale pokud vodu máte, rozdíl mezi někým kdo je připojen na Web a je součástí informační společnosti a někým kdo není, je větší a větší,” říká Berners-Lee.

V přednášce se věnoval řadě problémů, které dnešní Web a Internet trápí – obrovský nárůst počtu webových stránek (je jich více, než neuronů v lidském mozku), roli internetu ve šíření nepodložených informací a konspiračních teorií, růst možnosti ovládat internet u poskytovatelů internetového přípojení, nástup aplikací, které ohrožují otevřený Web.