Twitter nasadil novou homepage, přestal fungovat a vše vrátil zpět

Spuštění nové podoby hlavní stránky www.twitter.com se nepovedlo. Po nasazení nové podoby se uživatelům začal zobrazovat zmatený obsah.

Temporarily Disabling Trends

Sticking with our retro theme, we’re temporarily disabling trends

Twitter’s going retro today. Temporarily Disabling #NewTwitter

We’ve temporarily disabled #NewTwitter. Our engineers are working on re-enabling it and will update you shortly.

Experiencing problems displaying home timelines.

Twitter.com is experiencing problems displaying home timelines.

We’re currently working to resolve the issue.

Nová podoba www.twitter.com se tak dnes ráno ukazuje jenom některým uživatelům. Včerejší zmatený obsah ukazující se uživatelům služby obsahoval náhodné tweety od uživatelů, kteří nepatřili mezi sledované (following).