Pár let a učebnice v digitální podobě převládnou nad papírem

Xplana ve své aktualizované studii uvádí. že během 5-7 let převládnou učebnice v e-knižní podobě nad klasickými papírovými – studie se nicméně věnuje hlavně situaci na vyšších stupních vzdělávání.

Xplana jako hlavní důvody rychlejšího nástupu e-knižní podoby učebnic cituje popularitu Apple iPad tabletu, prodeje e-čteček nad úrovní původních očekávání, zveřejnění EPUB 3 standardu a změny v oblasti otevřených zdrojů pro učebnice (viz například Open Course Library). Do nové předpovědi Xplana zahrnula i trh s pronájmem učebnic.