paidContent.org informuje o akvizici Outside.in – hyperlokálního zpravodajského agregátoru. Transakce se pohybuje pod 10 milionů dolarů. AOL plánuje využít Outside.in k dalšímu rozšíření lokálního obsahu.

Outside.in je primárně založené na agregací lokálních blogů a v rámcí akvizice posílí pozici www.patch.com které AOL již několik let aktivně podporuje. Otázkou nadále zůstává, jak se podaří hyperlokální a lokální zpravodajství a aktivity zpeněžit – nedávný krach www.tbd.com ukazuje, že podobné aktivity mají stále stejný problém. Obchodní model založený pouze na inzerci naráží na obtíže se získáváním lokálních (a zpravidla malých) inzerentů.