NewsPaper Map – Google Maps mashup ukazující noviny po celém světě

Svět je tvořen informacemi. Pokud je máte, jde s nimi dělat různá kouzla. Třeba zkusit vytvořit mapu novin po celém světě. Newspaper Map aneb World’s largest newspapersite vcelku nelže o tom, že je asi největším přehledem novin – a vidět je můžete přehledně s pomocí Google Maps.

ewsPaper Map - Google Maps mashup ukazující noviny po celém světě

Pohled na naší malou zemičku je tím zajímavější, čím blíže se podíváte. Pročpak je asi Prague Post umístěn do Kladna? A Mladá Fronta Dnes kamsi na dálnici D11? A jak by asi mapa vypadala, kdyby se opravdu doplnily všechny noviny, které v ČR vycházejí?