E-čtečky jsou “příliš snadné” pro čtení

Čtení e-knih na čtečkách jako je Amazon Kindle či Sony Reader vede  k tomu, že si lidé mohou zapamatovat méně z přečteného textu. Vědci upozorňují, že “příliš snadné čtení” vede k lenivění mozku.

Počítače a e-čtečky tak paradoxně brání tomu, abychom efektivně vstřebávali informace – jasné a dobře čitelné obrazovky a fonty způsobují to, že si o na nich zveřejněných informacích náš mozek myslí, že nejsou tak důležité, jak mají být. Text psaný rukou nebo hůře čitelnější fonty jsou pro mozek signálem, že text je důležitý a měl by si jej zapamatovat. Tvrdí to Jonah Lehrer v The Future Of Reading

Podle Lehrera existují dva způsoby čtení – ventrálními drahami mozku (kde mozek rozeznává slova a chápe jejich konkrétní význam)  a dorzálními drahami, které se aktivují v okamžiku, kdy se musíme soustředit na neznámé slovo či nečitelné písmo.

Lehrer poukazuje na to, že rozluštit něčí psané písmo většinou vyžaduje více času a úsilí. A možná právě proto je sdělení psané psacím písmem lépe zapamatovatelné, než elektronická pošta.

Podobné úvahy vycházejí z existující studie (viz například Making things hard to read ‘can boost learning’) Princetonské university – ta zjistila, že lidé si snáze pamatují informace předložené v méně čitelných fontech.