Mozilla: 104 milionů USD příjmů, ale bez Google by to nešlo

Mozilla: 104 milionů USD příjmů, ale bez Google by to nešlo

Výroční zpráva Mozilly přináší informace za rok 2009, ale stále stojí za prostudování. Příjmy 104 milionů dolarů, kde ale většina pochází od Google. Jak dlouho partnerství vydrží, uvážíte-li existenci Chrome rapidně nabírajícího na tržním podílu?

The State of Mozilla je zajímavé čtení – Mozilla v něm uvádí údaje za rok 2009 – 104 milionů dolarů příjmů (+34% oproti předchozímu roku), snížení ztráty z dlouhodobých investic na 104 tisíc dolarů (7.8 milionu v roce 2008). Více než 400 milionů internetových uživatelů (140 milionů denních), 800 tisíc testerů bety Firefox 4.

Udržet Mozillu v chodu přitom stálo 61 milionů dolarů (49 milionů v roce 2008) – do toho patří zhruba 250 lidí pracujících pro Mozillu po celém světě a náklady na infrastrukturu.