Česko a sociální sítě v číslech

Nejpoužívanější sociální sítí v České republice je Facebook. Klasické české sociální sítě, tedy Lide.cz/Spoluzaci.cz (Seznam.cz) i Libimseti.cz předstihl již před mnoha měsíci. Twitter.com je v ČR malinký – používají ho ale lidé s vlivem v informačních technologiích, marketingu i Internetu.

  • Facebook používá 2 776 460 “lidí, kteří žijí v České republice” (Zdroj: Facebook)
  • Počet českých RU – srpen 2010 – 5 544 781

Z  uvedených čísel plyne, že Facebook.com je v české republice využíván minimálně polovinou české internetové populace. Je ale potřeba zdůraznit, že nejde o srovnatelné metriky a způsob zjišťování “2 776 460 lidí, kteří žijí v České republice” je neznámý a nezjistelný (Facebook odmítá jakékovli konkrétní informace sdělit). Mělo by nicméně jít o počet aktivních Facebook  uživatelů – není ale známo jakým způsobem určuje Facebook přiřazení k “České republice”.

Facebook.com, Lide.cz, Spoluzaci.cz a Libimseti.cz (Zdroj: Google Trends for WebSites)
Facebook.com, Lide.cz, Spoluzaci.cz a Libimseti.cz (Zdroj: Google Trends for WebSites)

Twitter.com je v ČR využíván v podobě několika desítek tisíc aktivních účtů (podle výsledků výzkumu Ataxo z roku 2009) a navštěvován zhruba 290 tisíci českými uživateli (Zdroj: doubleclick ad planner).


Twitter.com (Zdroj: Google Trends for WebSites)

Získávat informace o českých internetových uživatelích Facebooku je možné přímo z Facebooku (vytvoření inzerátu) nebo z Google Trends for WebSites (a DoubleClick Ad planner by Google) – historická data udržuje například www.fejsbucek.cz. Jak Facebook.com, tak Fejsbucek.cz, umožňují zjistit i základní sociodemografické informace.

Vývoj počtu českých uživatelů Facebook.com (Zdroj: Fejsbucek.cz)
Vývoj počtu českých uživatelů Facebook.com (Zdroj: Fejsbucek.cz)

Výrazně klesající zájem českých uživatelů o české sociální sítě potvrzují i výsledky tří největších sociálních sítí/služeb z měření NetMonitoru. Na následujícím grafu je dobře vidět i vliv září v podobě zvýšeného zájmu o www.spoluzaci.cz (v sousedním Polsku se tamní NaszaKlasa.pl zatím stále daří odolávat vlivu Facebooku), mírného zvýšení zájmu o www.lide.cz (největší česká sociální síť) a minimální změna u www.libimseti.cz (česká sociální síť nejvíce postižená vlivem Facebooku).

Lide.cz, Spolutaci.cz, Libimseti.cz (Zdroj: NetMonitor, RUest)
Lide.cz, Spolutaci.cz, Libimseti.cz (Zdroj: NetMonitor, RUest)