Google navrhuje zamítnutí žaloby, týkající se digitalizace knih

Zdroj: SXC.hu
Google soudu podal návrh na zamítnutí žaloby, týkající se digitalizace knih, žaloby vinící Google z okopírování tisíců autorských děl bez svolení. Podle Google digitalizace 20 milionů knih nijak autory ekonomicky nepoškodila. Ve skutečnosti je dostupnost jejich autorských děl v elektronické podobě prospěšná. Google v soudním podání uvádí, že dostupnost knih online v podobě úryvků a přítomnosti ve vyhledávání umožňuje čtenářům knihy najít a posléze koupit. Výhodné je podle Google i to, že knihy zůstanou stále dostupné i poté, co dojde k vyprodání tištěných výtisků. Google uvádí, že z těchto  pohledů je možné projekt digitalizace knih chápat jako férové užití díla.

V březnu 2011 přitom došlo k dohodě, v rámci které měl Google zaplatit 125 milionů dolarů. Dohoda ale byla odmítnuta soudce na základě toho, že dohoda dávala Google „faktický monopol“ v kopírování knih bez svolení držitelů práv a slouží k navýšení tržního podílu v oblasti vyhledávání. V červnu tentýž soudce umožnil aby se původní klasická žaloba změnila na žalobu hromadnou na základě toho, že podle něj se Google pokoušel o to, aby každý jednotlivý autor byl nucen Google žalovat samostatně.

Z dvaceti milionů digitalizovaných knih je několik milionů dostupných veřejnosti zdarma, jde o knihy kterým již autorská práva vypršela. Zbytek je dostupný pouze v prohledávatelné databází a z knih je možné zobrazit pouze úryvky.

Zdroj: Google urges dismissal of class-action book scanning suit

Google prohrál, dohoda v kauze Google Books odmítnuta soudem

Od roku 2005 se táhnoucí soudní pře řešící zda (a jak) může Google digitalizovat knihy se včera dostala k soudu. Soudce navrhované řešení odmítl jako „neférové, nedostatečně a nepřiměřené“

Google Books Settlement neboli možná dohoda mezi Google a autory knih se v roce 2005 dostala prostřednictvím Authors Guild k soudu – „masivní“ porušování autorského zákona při digitalizaci knih v původní podobě se v roce 2008 dostalo do podoby možné dohody mezi Google a knižními autory. Řešení umožňovalo „opt-out“, tedy vyjádření nesouhlasu s digitalizací konkrétních děl.

Soudce, Dennis Chin, uvádí v odůvodnění následující.

In the end, I conclude that the ASA is not fair, and reasonable. As the United States and other objectors have noted, many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the ASA were converted an “opt-out” to an “opt-in” settlement.

I urge the parties to consider revising the ASA accordingly. The motion for final approval of the ASA is denied, without prejudice to renewal in the event the parties negotiate a revised settlement agreement.

Google prohru komentuje prostřednictvím Hilary Ware, Managing Counsel:

This is clearly disappointing, but we’ll review the Court’s decision and consider our options. Like many others, we believe this agreement has the potential to open-up access to millions of books that are currently hard to find in the US today. Regardless of the outcome, we’ll continue to work to make more of the world’s books discoverable online through Google Books and Google eBooks.

Authors Guild, která měla zájem o schválení navrženého řešení se k prohře vyjádřila také. Prezident Scott Turow vyjádřil zklamání a naději, že stále existuje cesta jak problém řešit.

Although this Alexandria of out-of-print books appears lost at the moment, we’ll be studying Judge Chin’s decision and plan on talking to the publishers and Google with the hope that we can arrive at a settlement within the court’s parameters that makes sense for all parties.

Regardless of the outcome of our discussions with publishers and Google, opening up far greater access to out-of-print books through new technologies that create new markets is an idea whose time has come. Readers want access to these unavailable works, and authors need every market they can get. There has to be a way to make this happen. It’s a top priority for the Authors Guild.

Google a Národní knihovna? Konečně! 200 tisíc knih míří do Knih Google

Dnes jsme uvedli další projekt našeho celoročního programu „Google pro českou kulturu 2011“ (google.cz/proceskoukulturu), kdy se po digitalizaci výtvarného umění s Museem Kampa zaměříme na digitalizaci knih s Národní knihovnou ČR,“ píše Google v 200 000 knih české Národní knihovny na Knihách Google

Google bude digitalizovat kolem 200 000 svazků z historických a slovanských sbírek knihovny z období od 16. do konce 18. století, které již nepodléhají ochraně autorského práva. Navíc je sbírka bohatá i rozsahem jazyků, např. Slovanská knihovna má pod svými křídly nejen české sbírky, ale i knihy v ruštině, polštině a dalších jihoslovanských jazycích, a řada těchto knih není dostupná v zemích svého původu.

200 000 knih české Národní knihovny na Knihách Google

Další informace též v tiskové zprávě Národní knihovny Národní kulturní bohatství zachovají nové technologie (PDF).