Zjistěte jaký evropský jazyk si čtete. Kouzelné

Find-out-which-European-language-you-are-reading-flowchart.jpg

Via How to find out which European language you are reading (flowchart) a jasně, možná to není 100% dokonalé, možná tam občas jsou divně názvy (slovenštině). Přesto je to překvapivě dobré. Původní zdroj How to figure out what European language you are reading