Digitální reklama v USA dosáhne 100 miliard dolarů v roce 2021

Z objemu digitální reklamy prozatím nejvíce těží společnosti jako Google či Facebook. Bude tomu ale tak i v roce 2021?

Lidé tráví více času v digitálních médiích a inzerenti stále navyšují inzertní rozpočty, uváděl  Business Insider v září 2016 v The path to $100 billion in annual revenue by 2021 a na grafu vývoje příjmů z digitální inzerce ukazuje, že v roce 2021 by se měla dostat právě k hranici 100 miliard dolarů. Kterých ale dosáhne hlavně na úkor ubývajících reklamních rozpočtů mířících do televize a dalších klasických reklamních kanálů.

digital ad rev.png

Výše uvedené vychází z více odhadů a v zásadě reflektují to, co o vývoji digitálních reklamních kanálů již víme. Vhodné zdůraznit je i to, že k zásadním změnám by navíc mělo dojít u reklamy na mobilních zařízení. Ta by měla předstihnout reklamu na desktopech dokonce již v roce 2018.

Objem digitální reklamy v tomto roce podle BI představuje 68.9 miliardy dolarů, reklama na mobilních zařízeních přitom představuje aktuálně pouze 8.5 miliardy, v roce 2012 by to mělo být 23 miliard. Stejně tak výrazně porost reklama v sociálních médiích, z 15. 5 miliardy dolarů v tomto roce na 30.8 miliardy v roce 2021