Rozpoznávání obličeje v Samsung Galaxy S8 podvedete fotkou…

.. a jak plyne z vyjádření Samsungu, tak nejenom fotkou.  K tomu ostatně viz Čím bezpečněji chránit telefon? PIN? Gesto? Otisk prstu? Heslo?. Ale nejprve prohlášení Samsungu:

„Zařízení Samsung Galaxy S8 podporuje různé způsoby biometrického ověřování totožnosti uživatele, přičemž nejvyšší úroveň zabezpečení poskytují skener oční duhovky a čtečka otisků prstů. Galaxy S8 kromě toho nabízí uživatelům možnost odemknout svůj přístroj prostřednictvím gesta či na základě rozpoznání obličeje. Je nutné zdůraznit, že rozpoznání obličeje je sice pohodlné, ale v současné době jej lze použít pouze pro odemknutí přístroje Galaxy S8, nikoli pro ověření přístupu k funkcím Samsung Pay či Secure Folder.“

samsung-galaxy-s8-bumbles-biometrics-insecure-facial-recognition-3

A ještě zásadnější informace jsou ve “Vyloučení odpovědnosti” (viz zejména červeně zvýrazněná pasáž):

Upozornění týkající se používání funkce rozpoznávání obličeje

Ještě před tím, než k odemykání svého přístroje začnete používat funkci rozpoznávání obličeje, seznamte se s následujícími upozorněními:

  • Váš telefon by mohl odemknout někdo, kdo je vám podobný nebo kdo má k dispozici snímek vaší tváře.
  • Funkce rozpoznávání obličeje neposkytuje takovou úroveň zabezpečení jako použití gesta, PINu nebo hesla.

Jak dosáhnout lepší spolehlivosti funkce rozpoznávání obličeje

  • Zvažte, za jakých podmínek podobu svého obličeje do přístroje registrujete, zda máte nasazené brýle, pokrývku hlavy, masku, či zda máte vousy nebo silný makeup.
  • Registraci provádějte v dobře osvětleném prostředí a zkontrolujte, zda je objektiv přístroje čistý.
  • Zkontrolujte, zda pořízený snímek není rozmazaný, zajistíte tak lepší funkčnost rozpoznávání.