Přehledně a funkčně – spravujte svou firmu s ERP systémem

S tím jak roste váš byznys, roste i potřeba spravovat firemní procesy přehledně a efektivně. V tu chvíli nastupují moderní IT řešení v podobě softwaru se speciálními moduly pro každou složku řízení podniku. ERP systém vám pomůže zracionalizovat náklady, vyhodnocovat přínos jednotlivých zaváděných kroků a sjednotit platformy, na kterých pracují vaši zaměstnanci.

Stručná historie ERP systémů

Málokdo by odhadl, že první programy pro podnikové řízení se začaly objevovat už v 60. letech 20. století. Centralizované počítačové systémy našly uplatnění především v logistice, kde zjednodušily kontrolu stavu zásob zboží, neboť o nich mohla mít přehled kterákoliv složka podniku.

V 70. letech nastoupily systémy řešící materiálové plánování výroby, které se v průběhu let 80. dále zdokonalovaly, až do technologického boomu v 90. letech, od kdy se už těmto stále sofistikovanějším nástrojům dá říkat plnokrevný informační systém. Šlo již o komerčně nabízené produkty, které bylo na rozdíl od doby interně vyvíjených programů v rámci jednotlivých firem možné aplikovat na obecně užívané platformy. Zde začal i masivní nárůst konkurence na trhu s ERP systémy.

Zahraniční a čeští dodavatelé

V současnosti tak může každý podnik za přijatelné vstupní náklady adoptovat takový ERP systém, který mu nejvíce vyhovuje, a vybírat z široké nabídky domácích i zahraničních vývojářů. Podkladem pro rozhodování o dodavateli nemusí být jen cena, ale i nabízená uživatelská podpora nebo to, nakolik je systém tzv. user friendly a vyhovuje vašemu personálu.

Z českých firem nabízejících ERP a CRM (Customer Relationship Management) systémy je velice dobře hodnocen K2 atmitec s pobočkami v Praze, Brně i Bratislavě, který fungování a zavádění vašeho systému může ještě zlevnit díky revolučnímu cloudovému řešení.

Z globálních výrobců je nejpopulárnějším dodavatelem těchto systémů Microsoft, SAP a Oracle, ale pokud neholdujete softwaru od těchto gigantů, svůj podnik můžete efektivně řídit i pomocí tzv. openSource ERP jako je JFire, OpenERP a další.

FOTO: Wikipedia Commons