Carrier IQ, tvůrcí šmírovacího software, se nakonec omlouvají Trevoru Eckhartovi

Trevor Eckhart našel v telefonech s Androidem, BlackBerry i od Nokia skrytý zvláštní program od společnosti Carrier IQ. Šmírovací, v řadě případů dovedně ukrytý operátory. Poznatky o povaze programu zveřejnil a od Carrier IQ obratem dostal velmi výhružný dopis. Celá aféra ještě zdaleka není u konce, ale došlo k prvnímu překvapivému zvratu.

Software společnosti Carrier IQ je instalované na milionech telefonů prostřednictvím operátorů a výrobců, v řadě případů je v systému instalováno tak, že uživatelé o jeho existenci nic netuší. Slouží k šmírování uživatelů na Androidech, Blackberry a Nokia telefonech – software zaznamenává údaje o  užívání telefonu – aplikacích, využití baterie, textových zprávách. A zjištěné údaje odesílá k dalšímu zpracování.

Trevor Eckhart informace o existenci tohoto software zveřejnil, zdokumentoval jeho činnost, připojil i další dostupnou dokumentaci, včetně kopie veřejně dostupného návodu ze stránek společnosti Carrier IQ. Vyvolal tím odpovídající zájem o Carrier IQ a to, jakým způsobem šmíruje, co vlastně šmíruje a co se získanými daty dělá. Odpovědí mu byla hrozba žalobou, obvinění z porušení autorského zákona (zahrnutím kopie veřejně dostupného návodu) a požadavek aby veškeré zveřejněné informace stáhl. Carrier IQ samozřejmě předmětný návod ze svých stránek stáhlo, obsahoval informace, které prozrazovaly příliš mnoho.

Carrier IQ se nelíbilo ani to, že Trevor označil jejich software za “rootkit” (viz kompletní popis) a upozorňuje na skutečnost, že software umožňuje sledovat zcela konkrétní uživatele, jejich aktivity, kde k těmto aktivitám probíhalo a řadu dalších informací. Samozřejmě bez jejich vědomí. Stejné informace mají k dispozici operátoři – v praxi to znamená například i to, že jsou zaznamenávány všechn adresy navštívených webů, včetně kompletních parametrů adresy. Software je zároveň z telefonů a tabletů neodstranitelný a u většiny výrobců/operátorů není ani možné tyto aktivity vypnout.

Do rozepře mezi Carrier IQ a Eckhartem se nakonec zapojila EFF (Electronic Frontier Foudnation) a pravděpodobně napomohla tomu, že se Carrier IQ nakonec omluvili (PDF). Omluva ale nijak neřeší otázky toho, jak je možné, že podobné šmírovací skryté software v telefonech existuje bez vědomí jejich vlastníků. Na www.carrieriq.com se společnost chlubí “počtem mobilů” na kterých je software nasazeno – číslo převyšuje 140 milionů.

As, of today, we are withdrawing  our cease and desist letter to Mr. Trevor Eckhart. We have reached out to Mr.  Eckhart and the Electronic Frontier Foundation (EFF) to apologize. Our action  was misguided and we are deeply sorry for any concern or trouble that our letter  may have caused Mr. Eckhart. We sincerely appreciate and respect EFF’s work  on his behalf, and share their commitment to protecting free speech in a rapidly  changing technological world.

Zdroj: Update: Mobile “rootkit” maker apologizes to Android dev it threatened