Nielsen: Většina těch pod 44 let má smartphone

Nová data Nielsenů ukazují na rapidní rozšíření chytrých telefonů (smartphone) hlavně mezi mladší generace. Zhruba 62% lidí z generace 25-34 v USA vlastní smartphone a nadpoloviční hranici překročily i skupiny 18-24 a 35-44.

Vyšší věkové skupiny jsou na tom hůře, 45-54 ale stále překračuje 30% hranici, nejméně jsou smartphone rozšířeny v skupině starší 65 let, pouze 18%. Mezi operačními systémy vládne Android s 43% podílem, mezi výrobci Apple s 28% podílem. Rozdělení podle věku z těchto dvou pohledů bohužel není k dispozici.