Apple mírně významně změnilo podmínky nákupů v aplikacích

Apple ustoupilo z problematického požadavku znemožňujícího využívat již dříve nakoupený obsah v aplikacích – byla odstraněna podmínka, že obsah prodávaný mimo aplikaci musí být koupitelný i v aplikaci.

Podmínka aplikačního prodeje obsahu dostupného mimo aplikace se stala problémem hlavně s ohledem na 30% odvod z platby na účet Apple. Podle nových podmínek už mohou aplikace nabízet obsah koupený mimo aplikaci, za předpokladu, že nebudou přímo obsahovat tlačítko či prvek “koupit”.

Původní znění

11.13 Apps can read or play approved content (magazines, newspapers, books, audio, music, video) that is sold outside of the app, for which Apple will not receive any portion of the revenues, provided that the same content is also offered in the app using IAP at the same price or less than it is offered outside the app. This applies to both purchased content and subscriptions.

Nové znění

11.13 Apps that link to external mechanisms for purchases or subscriptions to be used in the app, such as a “buy” button that goes to a web site to purchase a digital book, will be rejected.

11.14 Apps can read or play approved content (specifically magazines, newspapers, books, audio, music, and video) that is subscribed to or purchased outside of the app, as long as there is no button or external link in the app to purchase the approved content. Apple will not receive any portion of the revenues for approved content that is subscribed to or purchased outside of the app.

Původní podmínka prodeje obsahu v aplikacích navíc vyžadovala, aby obsah v aplikaci byl prodávan za stejnou (nebo nižší) cenu, jako mimo aplikaci. Ani tato podmínka v nových pravidlech není.

Podle nových podmínek tak sice není možné v aplikací mít přímo způsob jak obsah koupit mimo aplikaci, ale je nyní možné poskytnout obsah, který uživatel již dříve zakoupil výhradně mimo aplikaci.