Jak změnit umístění aplikací na ploše (Tipy a triky pro iPad)

Pokud podržíte ikonku aplikace, můžete jí poté přesunout na libovolné jiné místo na ploše, včetně přesunu i na některou z dalších “obrazovek” plochy – postačí ji začít přesunovat jakoby “mimo” plochu směrem k obrazovce, na kterou ji chcete umístit.

Aplikaci můžete přesunout i na pozice pro rychlé spouštění (Dock) ve spodní části plochy. Pokud aplikaci přesunete “na” existující složku aplikací, vloží se do této složky. Pokud aplikaci přesunete “na” jinou existující aplikaci, dojde k vytvoření nové složky – budete ji moci hned pojmenovat.

Aplikace v Docku můžete odstranit tím, že je z Docku odsunete na plochu – z Docku zmizí a přemísti se na plochu.