Jak ukončit běžící aplikaci (Tipy a triky pro iPad)

Ukončení běžící aplikace nebudete potřebovat až tak často. Ani poslední verze iOS nemají reálný multitasking a počet spuštěných aplikací má vcelku minimální vliv na výkon tabletu. Nejčastějším důvodem k  ukončení aplikace je tak její chaotické chování – čas od času na něco takového narazíte.

Pokud máte iOS4 tak prostě vyvolejte přepínač úloh (aplikaci) pomocí dvojího stisknutí Home/Domů knoflíku. Pak podržte chvíli aplikaci, kterou chcete ukončit (můžete podržet jakoukoliv ikonku aplikace – po chvíli se otřese a objeví se červené “-” v levém horním rohu ikony – právě kliknutím na “-” dojde k ukončení běhu aplikace.

Ve starších verzích iOS je možné aplikace ukončit pomocí poněkud složitějšího postupu – dlouhým držením Sleep/Wake (usínací/probouzecí) tlačítka vyvoláte červený posuvník (slouží k vypnutí iPadu). Ten nepoužijte, pusťte Sleep/Wake knoflík a místo něj chvíli podrže Home knoflík – tím dojde k ukončení aplikace.